Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 305 - НС
Пазарджик, 02.04.2021

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

Постъпили са предложения от Георги Коприщенов, упълномощен представител на  Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“, регистрирани с вх. №390/02.04.2021 г. и №401/02.04.2021 г., относно извършване на замяна на членове в съставите на СИК на територията на община Пазарджик.

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ № 69–НС/01.03.2021 г., взето с Протокол № 8 – НС/01.03.2021 г., РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 1. Извършва следните замени:

 

№ сик

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

131900006

Николай Руменов Янъков

Секретар

Екатерина Иванова Джомпалова

131900008

Панайотка Димитрова Рускова

Председател

Николай Руменов Янъков

131900178

Лозан Христов Калоферов

Председател

Методи Георгиев Баров

131900182

Любомир Николов Тумбалев

Член

Димитър Георгиев Манолов

131900204

Кирил Николов Ибров

Председател

Люба Йорданова Петрова

131900156

Иван Милчев Шикеров

Председател

Кирил Николов Ибров

131900160

Трендафил Запрянов Писков

Член

Олга Стефанова Петкова

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 02.04.2021 в 22:20 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения