Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 306 - НС
Пазарджик, 02.04.2021

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, за провеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

Постъпило е Заявление за регистрация на застъпник, подадено от
 Георги Коприщенов - упълномощен представител на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“,  за изборите за народни представители на 04 април 2021г. към вх. №2-5-ЗС/02.04.2021 г., ведно с изискуемите документи, съгласно Решение № 2087-НС/17.02.2021 г. на ЦИК.

След извършена проверка дали лицето отговаря на изискванията за регистрирането му като застъпник, на основание чл.72, ал.1, т.15 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2087-НС/17.02.2021г. на ЦИК, РИК – Пазарджик,

РЕШИ:

1.Регистрира застъпник на кандидатската листа на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, за провеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.:

 

 

Собствено, бащино и фамилно име

1

Борислав Стефанов  Клисаров

 

 

  1. На регистрирания застъпник да се издаде удостоверение.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 02.04.2021 в 22:20 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения