Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 307 - НС
Пазарджик, 02.04.2021

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Велинград по предложение на ПП „ДПС“, в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

Постъпило е предложение от Исмаил Моллов, упълномощен представител на  ПП „ДПС“, регистрирано с вх. № 393/02.04.2021 г., относно извършване на замени на членове в състав на СИК на територията на община Велинград.

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, РЕШЕНИЕ № 138–НС/22.03.2021 г., взето с Протокол № 18 – НС/22.03.2021 г., както и РЕШЕНИЕ № 269–НС/01.04.2021 г., взето с Протокол № 25 – НС/01.04.2021 г., РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 1. Извършва следните замени:

 

№ сик

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

130800028

Светла Райчева Шефкетова

член

Мариан Арсов Люгов

130800059

Алтай Байрямов Влакнов

член

Мехмед Исмаил Бузгов

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените лице, на новоназначените да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 02.04.2021 в 22:20 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения