Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 309 - НС
Пазарджик, 02.04.2021

ОТНОСНО: Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“, в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е Заявление за регистрация на упълномощени представители, подадено от Никол Панчева, упълномощен представител на ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“, с вх. №398/02.04.2021 г., ведно с изискуемите документи, съгласно Решение № 2149-НС от 01.03.2021 г. на ЦИК.

След извършена проверка дали лицата отговарят на изискванията за регистрирането им като упълномощени представители, на основание чл.72, ал.1, т.1, т.29, чл.124 ал.4 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2149-НС от 01.03.2021  г. на ЦИК, РИК – Пазарджик,  

РЕШИ:

 

Публикува на интернет страницата си списък от упълномощените представители на ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на представителите

Номер и дата на пълномощно

1

Марек Спасов Биволаров

90/31.03.2021

2

Радка Марекова Биволарова

91/31.03.2021

3

Евелина Спасова Биволарова

92/31.03.2021

4

Даниела Димитрова Малешкова

93/31.03.2021

5

Мирослав Стефанов Спасов

94/31.03.2021

6

Георги Янков Янков

95/31.03.2021

7

СТОЯН ДИМИТРОВ МАРТИНОВ

96/31.03.2021

8

Дафинка Георгиева Димитрова

97/31.03.2021

9

Йордан Надеждов Шутаров

98/31.03.2021

10

ГАБРИЕЛА СТЕФАНОВА ПЕНДЕВА

99/31.03.2021

11

Борис Борисов Пилев

100/31.03.2021

12

Валентин Стоев Тошев

101/31.03.2021

13

Петко Ненов Даскалов

102/31.03.2021

14

Ангел Георгиев Тодоров

103/31.03.2021

15

СТОИЛ ЙОРДАНОВ СТОЙНОВ

104/31.03.2021

16

Симона Димитрова Симеонова

105/31.03.2021

17

Ралица Лазарова Троянова

106/31.03.2021

18

Малина Стефанова Йорданова

107/31.03.2021

19

Лъчезар Георгиев Троянов

108/31.03.2021

20

Зоя Стоянова Мартинова

109/31.03.2021

21

Здравка Георгиева Кандина

110/31.03.2021

 

 

 

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 02.04.2021 в 22:20 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения