Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 311 - НС
Пазарджик, 02.04.2021

ОТНОСНО: Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС“, в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е Заявление за регистрация на упълномощени представители, подадено от Найден Шопов, упълномощен представител на КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС“, с вх. №399/02.04.2021 г., ведно с изискуемите документи, съгласно Решение № 2149-НС от 01.03.2021 г. на ЦИК.

След извършена проверка дали лицата отговарят на изискванията за регистрирането им като упълномощени представители, на основание чл.72, ал.1, т.1, т.29, чл.124 ал.4 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2149-НС от 01.03.2021  г. на ЦИК, РИК – Пазарджик,  

РЕШИ:

 

Публикува на интернет страницата си списък от упълномощените представители на КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС“, както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

1

Васил Иванов Попов

ПА-07/30.03.2021 г.

2

Александра Георгиева Станчева

ПА-08/30.03.2021 г.

3

Магдалена Николова Димитрова

ПА-09/30.03.2021 г.

4

Юлия Борисова Владова

ПА-10/30.03.2021 г.

5

Георги Иванов Табаков

ПА-11/30.03.2021 г.

6

Ива Владимирова Тодорова

ПА-12/30.03.2021 г.

7

Мария Запринова Колипилева

ПА-13/30.03.2021 г.

8

Маргарита Стоева Делова

ПА-14/30.03.2021 г.

9

Анна Найденова Рупова

ПА-15/30.03.2021 г.

10

Емил Николов Иванчев

ПА-16/30.03.2021 г.

11

Петър Иванов Церовски

ПА-17/30.03.2021 г.

12

Елена Димитрова Попова-Митева

ПА-18/30.03.2021 г.

13

Райна Тодорова Стаменова

ПА-19/30.03.2021 г.

14

Ирина Николова Илинова

ПА-20/30.03.2021 г.

15

Лидия Славчова Радева

ПА-21/30.03.2021 г.

16

Елена Ангелова Чомурлийска

ПА-22/30.03.2021 г.

17

Величка Петкова Петкова

ПА-23/30.03.2021 г.

18

Ангел Радков Рупов

ПА-24/30.03.2021 г.

19

Стоянка Георгиева Спасова

ПА-25/30.03.2021 г.

20

Стойчо Димитров Гешев

ПА-26/30.03.2021 г.

21

Надя Димитрова Недкова

ПА-27/30.03.2021 г.

22

Младена Василева Бояджиева -Соколова

ПА-28/30.03.2021 г.

23

Димитър Василев Соколов

ПА-29/30.03.2021 г.

24

Веселина Лазарова Дулова

ПА-30/30.03.2021 г.

25

Дима Драгнева Георгиева

ПА-31/30.03.2021 г.

26

Мария Милушева Кантарева

ПА-32/30.03.2021 г.

27

Боян Иванов Шопов

ПА-33/30.03.2021 г.

28

Борис Димитров Стоянов

ПА-34/30.03.2021 г.

29

Теодора Борисова Стоянова

ПА-35/30.03.2021 г.

30

Маргарита Георгиева Тодорова

ПА-36/30.03.2021 г.

31

Марияна Георгиева Тодорова

ПА-37/30.03.2021 г.

32

Спасимира Георгиева Георгиева

ПА-38/30.03.2021 г.

33

Петър Стоянов Димитраков

ПА-39/30.03.2021 г.

34

Павел Илков Павлов

ПА-40/30.03.2021 г.

35

Тина Атанасова Нистерова

ПА-41/30.03.2021 г.

36

Йордан Тодоров Андонов

ПА-42/30.03.2021 г.

37

Севка Светославова Янкова

ПА-43/30.03.2021 г.

38

Невена Борисова Пагурева

ПА-44/30.03.2021 г.

39

Светла Кирилова Шикова

ПА-45/30.03.2021 г.

40

Ружа Василева Илчева

ПА-46/30.03.2021 г.

41

Веселка Илиева Христева

ПА-47/30.03.2021 г.

42

Тоня Георгиева Иливанова

ПА-48/30.03.2021 г.

43

Генка Стоилова Минчева -Дончева

ПА-51/30.03.2021 г.

44

Георги Спасов Георгиев

ПА-52/30.03.2021 г.

45

Анна Запрянова Кантарева

ПА-53/30.03.2021 г.

46

Петя Стефанова Лулчева

ПА-54/30.03.2021 г.

47

Надежда Любомирова Крайчева

ПА-55/30.03.2021 г.

48

Нели Руменова Радева

ПА-56/30.03.2021 г.

49

Стоянка Димитрова Пипонкова

ПА-58/30.03.2021 г.

50

Илиян Николов Вулянов

ПА-59/30.03.2021 г.

51

Гинче Димитрова Караминова

ПА-60/30.03.2021 г.

52

Иванка Карамфилова Станоева

ПА-61/30.03.2021 г.

53

Петя Димитрова Куленска

ПА-62/30.03.2021 г.

54

Георги Николов Раленков

ПА-63/30.03.2021 г.

55

Снежана Петкова Шопова

ПА-64/30.03.2021 г.

56

Веселин Иванов Дончев

ПА-65/30.03.2021 г.

57

Иванка Георгиева Георгиева

ПА-66/30.03.2021 г.

58

Димитър Грозданов Дупчанов

ПА-67/30.03.2021 г.

59

Стойка Тодорова Пенова

ПА-68/30.03.2021 г.

60

Красимира Харалампиева Мунекова

ПА-69/30.03.2021 г.

61

Албена Василева Иванова

ПА-70/30.03.2021 г.

62

Йорданка Илиева Раленкова

ПА-71/30.03.2021 г.

63

Дима Бориславова Маратилова

ПА-72/30.03.2021 г.

64

Мария Николова Чардакова

ПА-73/30.03.2021 г.

65

Янка Александрова Банкова

ПА-74/30.03.2021 г.

66

Меглена Стефанова Маратилова

ПА-75/30.03.2021 г.

67

Борислав Спасов Маратилов

ПА-76/30.03.2021 г.

68

Сийка Петкова Станчева

ПА-77/30.03.2021 г.

69

Радка Костадинова Тодорова

ПА-78/30.03.2021 г.

70

Димитрийка Николова Георгиева

ПА-79/30.03.2021 г.

71

Петя Дамянова Шопова

ПА-80/30.03.2021 г.

72

Йорданка Славейкова Тасева

ПА-81/30.03.2021 г.

73

Димитър Тодоров Иливанов

ПА-82/30.03.2021 г.

74

Христина Благова Христова

ПА-83/30.03.2021 г.

75

Петър Темелков Пипонков

ПА-84/30.03.2021 г.

76

Йордан Иванов Тасев

ПА-85/30.03.2021 г.

77

Ваня Борисова Бонджакова

ПА-86/30.03.2021 г.

78

Марийка Георгиева Шопова

ПА-87/30.03.2021 г.

79

Мариана Христова Минчева

ПА-88/30.03.2021 г.

80

Маринела Трифонова Няголова

ПА-89/30.03.2021 г.

81

Светослава Светославова Георгиева

ПА-90/30.03.2021 г.

82

Мая Ангелова Везева

ПА-91/30.03.2021 г.

83

Георги Огнянов Ничев

ПА-92/30.03.2021 г.

84

Атанас Илиев Янков

ПА-93/30.03.2021 г.

85

Станислав Иванов Иванов

ПА-94/30.03.2021 г.

86

Георги Спасов Тупаров

ПА-95/30.03.2021 г.

87

Петя Георгиева Георгиева

ПА-96/30.03.2021 г.

88

Петко Валентинов Петков

ПА-97/30.03.2021 г.

151

Васка Георгиева Гангова

ПА-98/30.03.2021 г.

152

Стоил Димитров Гангов

ПА-99/30.03.2021 г.

153

Любомир Сашов Ванов

ПА-100/30.03.2021 г.

154

Злата Христова Христова

ПА-101/30.03.2021 г.

155

Цветанка Василева Божилова

ПА-102/30.03.2021 г.

156

Васил Георгиев Божилов

ПА-103/30.03.2021 г.

157

Димитър Емилов Пангев

ПА-104/30.03.2021 г.

158

Васил Кръстев Иванов

ПА-105/30.03.2021 г.

159

Любомира Трендафилова Атанасова

ПА-106/30.03.2021 г.

160

Трендафил Величков Атанасов

ПА-107/30.03.2021 г.

204

Иванка Любомирова Атанасова

ПА-108/30.03.2021 г.

161

Пенка Благова Георгиева

ПА-109/30.03.2021 г.

162

Георги Димитров Андреев

ПА-110/30.03.2021 г.

163

Петър Добрев Добрев

ПА-111/30.03.2021 г.

164

Елена Георгиева Терзиева

ПА-112/30.03.2021 г.

200

Велика Петрова Перпериду

ПА-113/30.03.2021 г.

165

Джесика Йосифова Дулчева

ПА-114/30.03.2021 г.

205

Цветелина Емилова Джалева

ПА-115/30.03.2021 г.

166

Цветанка Георгиева Неделчева

ПА-116/30.03.2021 г.

167

Ваньо Кръстев Неделчев

ПА-117/30.03.2021 г.

168

Гергана Пенкова Стоянова

ПА-118/30.03.2021 г.

169

Николета Димитрова Стоянова

ПА-119/30.03.2021 г.

170

Весела Златкова Бельова

ПА-120/30.03.2021 г.

171

Боянка Василева Неделчева

ПА-121/30.03.2021 г.

172

Любен Величков Топалов

ПА-122/30.03.2021 г.

173

Марияна Хараланова Павлова

ПА-123/30.03.2021 г.

174

Николай Рангелов Минеков

ПА-124/30.03.2021 г.

175

Георги Славейков Натов

ПА-125/30.03.2021 г.

176

Георги Любенов Стоилков

ПА-126/30.03.2021 г.

177

Николета Атанасова Ванова

ПА-127/30.03.2021 г.

178

Лидия Атанасова Атанасова

ПА-128/30.03.2021 г.

179

Петрунка Благова Гешева

ПА-129/30.03.2021 г.

180

Райна Димитрова Грозданова

ПА-130/30.03.2021 г.

203

Трифон Димитров Трифонов

ПА-131/30.03.2021 г.

181

Стоянка Василева Савова -Спасова

ПА-132/30.03.2021 г.

182

Евгения Петкова Качакова

ПА-133/30.03.2021 г.

183

Василка Иванова Дулчева

ПА-134/30.03.2021 г.

184

Георги Иванов Тотолаков

ПА-135/30.03.2021 г.

185

Красимира Василева Петракова

ПА-136/30.03.2021 г.

186

Ели Иванова Петракова

ПА-137/30.03.2021 г.

187

Зоя Николаева Стоянова

ПА-138/30.03.2021 г.

188

Йорданка Иванова Станоева

ПА-139/30.03.2021 г.

189

Благовест Стойков Благов

ПА-140/30.03.2021 г.

190

Зорница Рангелова Рангелова

ПА-141/30.03.2021 г.

192

Диана Иванова Папазова

ПА-142/30.03.2021 г.

191

Петкана Георгиева Калеева

ПА-144/30.03.2021 г.

193

Цонка Запрянова Славчева

ПА-145/30.03.2021 г.

194

Стойчо Иванов Игнатов

ПА-146/30.03.2021 г.

195

Светослав Стефанов Линков

ПА-147/30.03.2021 г.

196

Наташа Томова Петрова

ПА-148/30.03.2021 г.

197

Димитър Араланов Манолов

ПА-149/30.03.2021 г.

198

Тинка Иванова Дафинова

ПА-150/30.03.2021 г.

201

Мирослав Желязков Георгиев

ПА-151/30.03.2021 г.

202

Васил Лазаров Дамянов

ПА-152/30.03.2021 г.

203

Мария Владимирова Маркова

ПА-153/30.03.2021 г.

204

Димитър Ангелов Балабанов

ПА-154/30.03.2021 г.

145

Петър Борисов Белокапов

ПА-155/30.03.2021 г.

146

Осман Наимов Аликов

ПА-156/30.03.2021 г.

147

Тодора Добрева Христева

ПА-157/30.03.2021 г.

148

Николай Танчев Геров

ПА-158/30.03.2021 г.

149

Георги Дончев Янков

ПА-159/30.03.2021 г.

150

Иван Нешев Марков

ПА-160/30.03.2021 г.

151

Стоян Владимиров Блажев

ПА-161/30.03.2021 г.

152

Ваня Петрова Димитрова

ПА-162/30.03.2021 г.

153

Стоян Стефанов Илков

ПА-163/30.03.2021 г.

154

Кирил Илиев Илиев

ПА-164/30.03.2021 г.

155

Антон Максимов Кирков

ПА-165/30.03.2021 г.

156

Владимир Петров Михайлов

ПА-166/30.03.2021 г.

157

Пламен Василев Якимов

ПА-167/30.03.2021 г.

158

Андрей Спасов Мераклийски

ПА-168/30.03.2021 г.

159

Христо Иванов Василев

ПА-169/30.03.2021 г.

160

Кристиан Иванов Тодоров

ПА-170/30.03.2021 г.

161

Ангел Георгиев Анчев

ПА-171/30.03.2021 г.

162

Стефан Василев Якимов

ПА-172/30.03.2021 г.

163

Васил Петров Савов

ПА-173/30.03.2021 г.

164

Нешко Николов Рядков

ПА-174/30.03.2021 г.

165

Николай Нешков Рядков

ПА-175/30.03.2021 г.

166

Йордан Иванов Коев

ПА-176/30.03.2021 г.

167

Весела Йорданова Миндова

ПА-177/30.03.2021 г.

168

Стоил Рашков Тилев

ПА-178/30.03.2021 г.

169

Иван Георгиев Сираков

ПА-179/30.03.2021 г.

170

Петя Запрянова Кузманова

ПА-180/30.03.2021 г.

171

Николай Йорданов Зайчев

ПА-181/30.03.2021 г.

172

Лиляна Георгиева Кавръкова

ПА-182/30.03.2021 г.

173

Цветанка Петрова Лепарова

ПА-183/30.03.2021 г.

174

Илиян Тодоров Петров

ПА-184/30.03.2021 г.

175

Иван Петров Гюров

ПА-185/30.03.2021 г.

176

Иван Рангелов Златинов

ПА-186/30.03.2021 г.

177

Венцислав Стоянов Ацинов

ПА-187/30.03.2021 г.

178

Янко Илиев Янков

ПА-188/30.03.2021 г.

179

Танчо Анчев Георгиев

ПА-189/30.03.2021 г.

180

Тодор Ангелов Керенчев

ПА-190/30.03.2021 г.

181

Елена Петрова Везева

ПА-191/30.03.2021 г.

182

Красимир Димитров Киров

ПА-192/30.03.2021 г.

183

Борис Трайчев Гаджев

ПА-193/30.03.2021 г.

184

Ангел Иванов Василев

ПА-194/30.03.2021 г.

185

Борис Костадинов Фолев

ПА-195/30.03.2021 г.

186

Варадин Николаев Попов

ПА-196/30.03.2021 г.

187

Зафир Иванов Клисуранов

ПА-197/30.03.2021 г.

188

Борислав Ганчев Димов

ПА-198/30.03.2021 г.

189

Ангел Стефанов Стефанов

ПА-199/30.03.2021 г.

190

Петя Димитрова Миразчиева

ПА-200/30.03.2021 г.

191

Михаил Янков Фолев

ПА-201/30.03.2021 г.

192

Павлинка Антониева Шопова Начкова

ПА-202/30.03.2021 г.

193

Христиан Валентинов Тосков

ПА-203/30.03.2021 г.

194

Никола Петров Танев

ПА-204/30.03.2021 г.

195

Андрей Асенов Костадинов

ПА-205/30.03.2021 г.

196

Стоянка Богданова Росманова

ПА-206/30.03.2021 г.

197

Мариела Ангелова Попова

ПА-207/30.03.2021 г.

198

Заприн Балинов Йонков

ПА-208/30.03.2021 г.

199

Илия Василев Желев

ПА-209/30.03.2021 г.

200

Атанас Димитров Илиев

ПА-210/30.03.2021 г.

201

Ангел Илков Македонски

ПА-211/30.03.2021 г.

202

Дойчин Димитров Анчев

ПА-212/30.03.2021 г.

203

Живко Петков Стойнов

ПА-213/30.03.2021 г.

204

Йорданка Кузова Драганова

ПА-214/30.03.2021 г.

205

Анна Николаева Дишкова

ПА-215/30.03.2021 г.

206

Леон Десиславов Бързаков

ПА-216/30.03.2021 г.

207

Радослав Иванов Лютаков

ПА-217/30.03.2021 г.

208

Христина Георгиева Венчева

ПА-218/30.03.2021 г.

209

Иван Огнянов Каменарски

ПА-219/30.03.2021 г.

210

Димитър Крумов Христосков

ПА-220/30.03.2021 г.

211

Йордан Василев Кондупишев

ПА-221/30.03.2021 г.

212

Георги Иванов Миков

ПА-222/30.03.2021 г.

213

Георги Лазаров Пенев

ПА-223/30.03.2021 г.

214

Асен Николаев Гаджев

ПА-224/30.03.2021 г.

215

Димитър Методиев Деянов

ПА-225/30.03.2021 г.

216

Искра Йорданова Кънчева

ПА-226/30.03.2021 г.

217

Петьо Николов Кънчев

ПА-227/30.03.2021 г.

218

Богданка Пенкова Атанасова

ПА-228/30.03.2021 г.

219

Маргарита Иванова Неделчева

ПА-229/30.03.2021 г.

220

Йордан Александров Кръстев

ПА-230/30.03.2021 г.

221

Атанас Димитров Вардин

ПА-231/30.03.2021 г.

222

Атанас Ангелов Захаринов

ПА-232/30.03.2021 г.

223

Елинка Георгиева Благова

ПА-233/30.03.2021 г.

224

Васил Милушев Бързаков

ПА-234/30.03.2021 г.

225

Стефан Иванов Малинов

ПА-235/30.03.2021 г.

226

Пламен Димитров Бояджийски

ПА-236/30.03.2021 г.

227

Стоян Димитров Вълков

ПА-237/30.03.2021 г.

228

Стоян Асенов Асенов

ПА-238/30.03.2021 г.

229

Росица Ангелова Рускова

ПА-239/30.03.2021 г.

230

Асан Мехмедов Кичилиев

ПА-240/30.03.2021 г.

231

Асан Мусов Дженев

ПА-241/30.03.2021 г.

232

Силвия Миленова Юрукова

ПА-242/30.03.2021 г.

233

Мустафа Мустафов Узунов

ПА-243/30.03.2021 г.

234

Салих Ибрахим Алендаров

ПА-244/30.03.2021 г.

235

Иван Митков Кадриев

ПА-245/30.03.2021 г.

236

Емил Асенов Николов

ПА-246/30.03.2021 г.

237

Манол Асенов Николов

ПА-247/30.03.2021 г.

238

Фатма Ахмедова Кюлюмова

ПА-248/30.03.2021 г.

239

Фатима Муса Гега

ПА-249/30.03.2021 г.

240

Надежда Димитрова Ковачева

ПА-250/30.03.2021 г.

241

Георги Илиев Петров

ПА-251/30.03.2021 г.

242

Марияна Николова Тодорова

ПА-252/30.03.2021 г.

243

Ангел Боянов Станев

ПА-253/30.03.2021 г.

244

Пламен Йосифов Пиронков

ПА-254/30.03.2021 г.

245

Александър Стоев Мандилов

ПА-255/30.03.2021 г.

246

Сабрина Сунай Саид

ПА-256/30.03.2021 г.

247

Калин Миленов Рубски

ПА-257/30.03.2021 г.

248

Николай Христов Кадриев

ПА-258/30.03.2021 г.

249

Ана Георгиева Илиева

ПА-259/30.03.2021 г.

250

Емине Халил Джемал

ПА-260/30.03.2021 г.

251

Росица Красимирова Пиронкова

ПА-261/30.03.2021 г.

252

Мустафа Муса Али

ПА-262/30.03.2021 г.

253

Балик Младенов Калъчев

ПА-263/30.03.2021 г.

254

Стойчо Димитров Малинов

ПА-264/30.03.2021 г.

255

Диана Георгиева Стаматова

ПА-265/30.03.2021 г.

256

Надка Георгиева Кирова

ПА-266/30.03.2021 г.

257

Халил Мусов Джиханов

ПА-267/30.03.2021 г.

258

Димитър Василев Заев

ПА-268/30.03.2021 г.

259

Татяна Владимирова Попова

ПА-269/30.03.2021 г.

260

Николина Лазарова Томова

ПА-270/30.03.2021 г.

261

Аделина Димитрова Субева

ПА-271/30.03.2021 г.

262

Димитър Петров Тошков

ПА-272/30.03.2021 г.

263

Георги Лазаров Лазаров

ПА-273/30.03.2021 г.

264

Виолета Крумова Лазарова

ПА-274/30.03.2021 г.

265

Пламен Асенов Диваков

ПА-275/30.03.2021 г.

266

Бранимира Маликова Джиханова

ПА-276/30.03.2021 г.

267

Алиш Мехмед Мехмед

ПА-277/30.03.2021 г.

268

Хусеин Мехмед Ходжа

ПА-278/30.03.2021 г.

269

Хава Ахмед Ибрахим

ПА-279/30.03.2021 г.

270

Муса Мехмедов Чолаков

ПА-280/30.03.2021 г.

271

Салих Мехмед Местан

ПА-281/30.03.2021 г.

272

Марин Младенов Горумов

ПА-282/30.03.2021 г.

273

Али Мустафа Мустафа

ПА-283/30.03.2021 г.

274

Венцислав Ясенов Бошнаков

ПА-284/30.03.2021 г.

275

Идрис Мустафа Пашалиев

ПА-285/30.03.2021 г.

276

Хамлет Митков Димитров

ПА-286/30.03.2021 г.

277

Мехмед Али Мехмед

ПА-287/30.03.2021 г.

278

Джемал Али Делиалиев

ПА-288/30.03.2021 г.

279

Абди Мехмед Юсуф

ПА-289/30.03.2021 г.

280

Ахмед Муса Мустафа

ПА-290/30.03.2021 г.

281

Митко Ангелов Дедов

ПА-291/30.03.2021 г.

282

Йорданка Ангелова Златанова

ПА-292/30.03.2021 г.

283

Антон Атанасов Златанов

ПА-293/30.03.2021 г.

284

Стефан Георгиев Стоянов

ПА-294/30.03.2021 г.

285

Димитър Иванов Йорданов

ПА-295/30.03.2021 г.

286

Богомил Владимиров Вучев

ПА-296/30.03.2021 г.

287

Мария Атанасова Цоклинова

ПА-297/30.03.2021 г.

288

Ганка Георгиева Пондева

ПА-298/30.03.2021 г.

289

Станка Павлова Бонжолова

ПА-299/30.03.2021 г.

290

Станислава Иванова Величкова

ПА-300/30.03.2021 г.

291

Любен Сотиров Тигалонов

ПА-301/30.03.2021 г.

292

Софийка Димитрова Дойкина

ПА-302/30.03.2021 г.

293

Красимира Руменова Пелева

ПА-303/30.03.2021 г.

294

Александра Юриева Рабчина

ПА-304/30.03.2021 г.

295

Михаела Юриева Стоилова

ПА-305/30.03.2021 г.

296

Величка Ангелова Мацанова

ПА-306/30.03.2021 г.

297

Любка Спасова Бирникова

ПА-307/30.03.2021 г.

298

Любомир Георгиев Джалев

ПА-308/30.03.2021 г.

299

Александър Георгиев Грозданов

ПА-309/30.03.2021 г.

300

ЙОАНА ДИМИТРОВА НЕНЧЕВА

ПА-310/30.03.2021 г.

301

Тодор Миленов Пепелов

ПА-311/30.03.2021 г.

302

Красимир Василев Ламбрев

ПА-312/30.03.2021 г.

303

Диана Димитрова Говедарска

ПА-313/30.03.2021 г.

304

Йордан Ангелов Хъров

ПА-314/30.03.2021 г.

305

Мария Николова Гущерова

ПА-315/30.03.2021 г.

306

Стефка Иванова Делова

ПА-316/30.03.2021 г.

307

Николай Георгиев Петков

ПА-317/30.03.2021 г.

308

Петър Стоянов Костов

ПА-318/30.03.2021 г.

309

Стоян Петров Костов

ПА-319/30.03.2021 г.

310

Стоянка Паунова Гинчева

ПА-320/30.03.2021 г.

 

 

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

 

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 02.04.2021 в 22:20 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения