Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 312 - НС
Пазарджик, 02.04.2021

ОТНОСНО: Извършване замяна на член в СИК на територията на община Панагюрище по предложение на ПП „ГЕРБ”, в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

Постъпило е предложение от Христо Калоянов, упълномощен представител на  ПП „ГЕРБ”, регистрирано с вх. № 396/02.04.2021 г., относно извършване на замени на членове в състава на СИК на територията на община Панагюрище.

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, РЕШЕНИЕ № 46–НС/27.02.2021 г., взето с Протокол № 6 – НС/27.02.2021 г., РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 1. Извършва следните замени:

 

№ сик

Длъжност

ОСВОБОЖДАВА

НАЗНАЧАВА

132000024

председател

Стоян Николов Пандуров

Теодор Георгиев Георгиев

132000024

член

Теодор Георгиев Георгиев

Стоян Николов Пандуров

132000021

член

Гергана Петьова Донова

Нонка Атанасова Генчева

132000009

секретар

Дочка Иванова Делова

Цветана Васкова Ванева

132000009

член

Цветана Васкова Ванева

Дочка Иванова Делова

132000017

член

Пенка Георгиева Бончева

Мариана Иванова Кузманова

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 02.04.2021 в 22:20 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения