Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 313 - НС
Пазарджик, 02.04.2021

ОТНОСНО: Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощен представител от името на партия „ДПС“, в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е Заявление за регистрация на упълномощен представител, подадено от Юмер Мустафа Хамза, представител на партия „ДПС“, с вх. №394/02.04.2021 г., ведно с изискуемите документи, съгласно Решение № 2149-НС от 01.03.2021 г. на ЦИК.

След извършена проверка дали лицето отговаря на изискванията за регистрирането му като упълномощен представител, на основание чл.72, ал.1, т.1, т.29, чл.124 ал.4 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2149-НС от 01.03.2021  г. на ЦИК, РИК – Пазарджик,  

РЕШИ:

Публикува на интернет страницата си упълномощен представител на партия „ДПС“, както следва:.

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на Политически предсавител на ДПС

1

Владимир Ангелов Везев

2

Цветана Иванова Колунчева

3

Иванка Георгиева Балинова

4

Петър Димитров Капинчев

5

Райна Петрова Стойчева

6

Фирдез Исмаил Саатчъ

7

Ниязи Джафер Шейтан

8

Осман Меджнун Балъкчъ

9

Красимира Юлианова Сивкова

10

Исмаил Мехмед Моллов

11

Ахмед Мусов Дрангин

12

Муса Муса Джихан

13

Салих Махмуд Дъбев

14

Муса Али Дживгов

15

Хасан Ибрахим Ибрахим

16

Али Мехмед Исмаили

17

Азиз Салих Халил

18

Али Мехмед Болут

19

Фатима Салих Мандраджиева

20

Юсуф Расих Калъч

21

Исмаил Мехмедов Торбев

22

Юсуф Муса Кюлюмов

23

Муса Мехмед Асан

24

Али Мехмед Сюлейман

25

Кемал Мустафа Пойраз

26

Муса Емин Гюнай

27

Юлиян Никифоров Дренков

28

Яшар Мустафа Онбаши

29

Муса Мустафов Бирков

30

Хасан Асан Мичов

31

Асан Ахмедов Белчев

32

Айше Ахмедова Маджирова

33

Александра Манушова Сеферова

34

Мустафа Юмер Хамза

35

Мустафа Мехмед Еюпов

36

Ангел Николаев Богоев

37

Атанас Димитров Кръстев

38

Кебрие Мехмедова Хадърова

39

Милена Ненова Огорялкова

40

Антон Веселинов Асенов

41

Роза Виолетова Манолова

42

Фердане Неджатова Маджурова

43

Галина Александрова Дабижева

44

Ангел Янков Костов

45

Юлиян Красимиров Боянов

46

Орлин Борисов Любенов

47

Любчо Александров Ванков

48

Атанаска Йорданова Асенова

49

Атанас Стоянов Ангелов

50

Живко Запрянов Ангелов

51

Ангел Митков Маринов

52

Мирослав Димитров Налов

53

Борис Лазаров Николов

54

Митко Георгиев Ангелов

55

Кочо Георгиев Кочев

56

Борис Димитров Матев

57

Димитър Кирилов Асенов

58

Валентин Киров Русинов

59

Симеон Кирилов Русинов

60

Детелин Киров Русинов

61

Запрян Цветанов Табаков

62

Димитрийка Борисова Николова

63

Емил Татянов Стефанов

64

Катя Натова Динова

65

Христо Ангелов Тодоров

66

Асен Георгиев Янков

67

Минка Маринова Налбантова

68

Траяна Стоянова Ковачева

69

Запрян Величков Янев

70

Стоян Тодоров Ковачев

71

Георги Тодоров Лазаров

72

Марин Ганчев Сапункьов

73

Дойчо Маринов Божков

74

Албена Атанасова Тороманова

75

Марин Зоев Янев

76

Димитър Йорданов Бадев

77

Филип Ангелов Ангелов

78

Цонка Христова Добрева

79

Мария Райчева Капитанска

80

Деян Запрянов Запрянов

81

Красимира Иванова Делирадева

82

Цветелина Кръстева Мангова

83

Георги Димитров Домусчиев

84

Василка Красимирова Тодорова

85

Сергей Асенов Михайлов

86

Фидана Павлинова Янева

87

Славчо Янков Велев

88

Александър Георгиев Янков

89

Анелия Емилова Михалева

90

Иванка Стаменова Дюлгерова

91

Райна Тодорова Христова

92

Цветомир Георгиев Мурджев

93

Асен Иванов Димов

94

Софка Младенова Александрова

95

Пенка Чавдарова Димова

96

Севги Невзат Мастъкова 

97

Гюлшаде Ахмедова Сиракова

98

Ефтимия Иванова Чаушева

99

Фикрие Васвиева Мехмедова

100

Мария Димитрова Капурова

101

Сузана Шукри Дуран

102

Рамадан Селяйтинов Ристемов

103

Иван Николов Киров

104

Бахтишен Ремзиева Асанова

105

Неврие Мехмед Садулова

106

Зехра Мустафа Чакър

107

Фият Васвиева Бошнакова

108

Васвие Мустафова Хилми

109

Шахин Яшаров Смайлов

110

Нериман Шукри Дуран

111

Йълдъз Алиева Ходжова

112

Айше Юмерова Хаджиева

113

Мюмюн Сали Халил

114

Емилия Пламенова Рачкова

115

Елена Райкова Веселова

116

Антоанета Юриева Зойнова

117

Янко Радков Михайлов

118

Ифет Илкерова Жребичкалиева

119

Искра Емилова Дангова

120

Юсеин Ахмедов Крачов

121

Незабравка Петрова Дангова

122

Емилиян Недков Мастравчиев

123

Румен Валентинов Галенов

124

Мартин Мильов Балиев

125

Силвия Светославова Гарданска

126

Асен Красимиров Хъров

127

Румен Асенов Азов

128

Димитър Костадинов Андреев

129

Димитър Маринов Бекташев

130

Ирена Цанкова Андонова

131

Ангел Димитров Бешев

132

Биляна Алекова Бешева

133

Седефка Юлианова Кропчева

134

Зелюнка Цанкова Михтарева

135

Александър Момчилов Иманов

136

Юсеин Ибриям Юсеин

137

Метин Зеки Бекир

138

Салим Рамадан Салим

139

Сали Сюлеман Сали

140

Костадин Георгиев Кушев

141

Валери Драгов Борисов

142

Красимир Янев Янков

143

Митко Щелев Демиров

144

Николай Георгиев Лазаров

145

Филип Запринов Велев

146

Ангел Митков Пазаров

147

Янко Стойчев Колев

148

Стойчо Янков Ангелов

149

Заприн Ангелов Пазарев

150

Ваджип Ахмед Чауш

151

Ангел Янков Ангелов

152

Йордан Кирилов Андреев

153

Атидже Джевдет Шишек

154

Румен Стоянов Лилов

155

Петър Иванов Петров

156

Георги Николов Димитров

157

Васил Василев Асенов

158

Румен Маринов Маринов

159

Красимир Гошов Митев

160

Васил Стефчов Кирилов

161

Георги Пламенов Темелков

162

Асен Минков Цветанов

163

Ангел Боянов Тодоров

164

Атанас Иванов Колев

165

Иван Цветанов Асенов

166

Ангелина Димитрова Димитрова

167

Ангел Илиев Шопов

168

Мильо Сашев Илиев

169

Ангел Георгиев Бальов

170

Георги Иванов Колев

171

Емин Реджеп Кьосей

172

Сюлейман Салих Байрактар

173

Мехмед Муса Толупов

174

Ялчън Владимиров Михайлов

175

Айри Арамис Гарибов

176

Красимир Галев Радославов

177

Момчил Бенчов Арнаудов

178

Юсуф Мехмед Калъч

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 02.04.2021 в 22:20 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения