Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 316 - НС
Пазарджик, 02.04.2021

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Велинград по предложение на ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ, в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

Постъпило е предложение от Христо Стефанов, упълномощен представител на  ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ, регистрирано с вх. № 404/02.04.2021 г., относно извършване на замени на членове в състав на СИК на територията на община Велинград.

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, РЕШЕНИЕ № 58–НС/28.02.2021 г., взето с Протокол № 7 – НС/28.02.2021 г., РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 1. Извършва следните замени:

 

№ сик

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

 
 

130800019

Мария Петрова Тошева

Член

Цанко Ангелов Арапов

 

130800006

Десислава Владимирова Табакова

Член

Антония Вичева Йорданова

 

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените лице, на новоназначените да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 02.04.2021 в 22:20 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения