Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 317 - НС
Пазарджик, 02.04.2021

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ „БСП за БЪЛГАРИЯ“, за провеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

Постъпило е Заявление за регистрация на застъпници, подадено от
 Петя Цанкова - упълномощен представител на КОАЛИЦИЯ „БСП за БЪЛГАРИЯ“,  за изборите за народни представители на 04 април 2021г. към вх. №1-5-ЗС/02.04.2021 г., ведно с изискуемите документи, съгласно Решение № 2087-НС/17.02.2021 г. на ЦИК.

След извършена проверка дали лицата отговарят на изискванията за регистрирането им като застъпници, на основание чл.72, ал.1, т.15 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2087-НС/17.02.2021г. на ЦИК, РИК – Пазарджик,

РЕШИ:

1.Регистрира застъпници на кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ „БСП за БЪЛГАРИЯ“, за провеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.:

 

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Благомир Цветанов Дечев

2

Алекса Запринов Билюкбашиев

3

Бойчо Георгиев Стоилов

4

Васил Венков Котев

5

Васил Тодоров Костов

6

Величка Димитрова  Георгиева

7

Величка Димитрова Кременарова

8

Верка Петрова Михайлова

9

Владимир Василев Миндачкин

10

Делчо Спасов Шишиньов

11

Димитрийка Ангелова Чалъкова

12

Димитър Спасов Димитров

13

Евгения Ангелова Пиндева

14

Елена Кирилова Анова

15

Иван  Бончев Илиев

16

Иван Петров Ганчев

17

Иванка Стефанова Гешева

18

Илия Стоянов Янъков

19

Илиян Валериев Ивов

20

Кирил Иванов Анов

21

Маргарита Иванова Григорова-Киричева

22

Милена Георгиева Куцовска

23

Михал Димитров Генов

24

Николай Цветанов Дечев

25

Нина Ставрева Пенева

26

Петко Георгиев Димитров

27

Светославка Кирилова Кендерова

28

Софка Дамянова Атанасова

29

Спас Иванов Киричев

30

Спас Янков Спасов

31

Стоян Борисов Пенчев

32

Стоянка Илиева Маринкова

33

Тодорка Георгиева Христова

34

Тома Бориславов Лазаров

35

Трендафилка Трендафилова Мунджийска

36

Христо Людмилов Стефанов

37

Цветан Георгиев Навущанов

38

Янка Иванова Ланкова

 

 

  1. На регистрирания застъпник да се издаде удостоверение.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 02.04.2021 в 22:20 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения