Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 318 - НС
Пазарджик, 02.04.2021

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, за провеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

Постъпило е Заявление за регистрация на застъпници, подадени от
 Тинко Василев Василев - упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“,  за изборите за народни представители на 04 април 2021г. към вх. №9-1-ЗС/02.04.2021 г., ведно с изискуемите документи, съгласно Решение № 2087-НС/17.02.2021 г. на ЦИК.

След извършена проверка дали лицата отговарят на изискванията за регистрирането им като застъпници, на основание чл.72, ал.1, т.15 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2087-НС/17.02.2021г. на ЦИК, РИК – Пазарджик,

РЕШИ:

1.Регистрира застъпници на кандидатската листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, за провеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.:

 

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

29

Радослав Неделчев Радулов

30

Михаил Стоилов Кирев

31

Вероника Петрова Велинова

32

Димитър Костадинов Тъпчаров

 

  1. На регистрираните застъпници да се издаде удостоверение.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 02.04.2021 в 22:20 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения