Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 319 - НС
Пазарджик, 02.04.2021

ОТНОСНО: Постъпил сигнал с вх. №10/ЖС от 01.04.2021г., подаден от Камелия Иванова Георгиева

Постъпил е сигнал по електронната поща на РИК Пазарджик, регистриран с вх.№10-ЖС от 01.04.2021г., подаден от електронната поща на Камелия Иванова Георгиева. В него се твърди, че в нарушение на заповедта на кмета на гр.Панагюрише по стълбовете на цялото село са залепени агитационни материали на ДБ партията на Цветан Цветанов и на ГЕРБ, като се иска съдействие същите да бъдат премахнати, тъй като било грозно и забранено.

РИК Пазарджик констатира, че в подадения сигнал не е посочено точното място, на което е извършено евентуалното нарушение, поради което не може да бъде извършена надлежна проверка по случая.

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1 т.20 от Изборния кодекс  РИК – Пазарджик,

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  подадения сигнал с вх. №10/ЖС от 01.04.2021г.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 02.04.2021 в 22:20 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения