Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 320 - НС
Пазарджик, 02.04.2021

ОТНОСНО: Оттегляне на упълномощен представител на Демократична България Обединение

Постъпило е заявление от Христо Петров Стефанов, упълномощен представител на Демократична България Обединение, регистрирано с вх. №409/02.04.2021 г., с което оттегля упълномощен представител на Демократична България Обединение Антония Вичева Йорданова,  която е публикувана на интернет страницата на РИК Пазарджик с Решение №239–НС от 31.03.2021г на РИК Пазарджик.

На основание чл.72, ал.1, т.29 от Изборния кодекс и Решение №239–НС от 31.03.2021г на РИК Пазарджик, РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 

Заличава Антония Вичева Йорданова като упълномощен представител

 на Демократична България Обединение.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 02.04.2021 в 22:20 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения