Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 321-НС
Пазарджик, 03.04.2021

ОТНОСНО: Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е Заявление за регистрация на упълномощени представители, подадено от Стойко Власев, представител на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, с вх. №414/03.04.2021 г., ведно с изискуемите документи, съгласно Решение № 2149-НС от 01.03.2021 г. на ЦИК.

След извършена проверка дали лицата отговарят на изискванията за регистрирането им като упълномощени представители, на основание чл.72, ал.1, т.1, т.29, чл.124 ал.4 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2149-НС от 01.03.2021  г. на ЦИК, РИК – Пазарджик, 

РЕШИ:

Публикува на интернет страницата списък на упълномощени представители на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

1

Ангел Тодоров Тасев

№ 34/02.04.2021 г.

2

Валентина Цветанова Боерикова–Поибренска

№  2/02.04.2021 г.

3

Василка Димитрова Хамалска

№ 3 /02.04.2021 г.

4

Веселина Владимирова Терзиева

№ 4 /02.04.2021 г.

5

Владимир Василев Добрев

№  5 /02.04.2021 г.

6

Димитър Йорданов Млячков

№ 1/02.04.2021г.

7

Дечо Илиев Площаков

№  7/02.04.2021 г.

8

Димитър Райчев Анчев

№  8/02.04.2021 г.

9

Иван Димитров Пецанов

№ 10 /02.04.2021 г.

10

Илияна Петрова Пълева

№ 11 /02.04.2021 г.

11

Йордан Илиев Дойчев  

№ 33 /02.04.2021 г.

12

Кристина Тодорова Домусчиева

№ 13 /02.04.2021 г

13

Любомира Георгиева Шопова

№ 14 /02.04.2021 г.

14

Маргарита Георгиева Хамалска 

№ 32 /02.04.2021 г.

15

Марио Георгиев Божков

№  15/02.04.2021 г.

16

Мария Георгиева Владова

№  16/02.04.2021 г.

17

Мария Стефанова Газепова

№  17/02.04.2021 г.

18

Николинка Иванова Георгиева

№  19/02.04.2021 г.

19

Петко Костадинов Узунов

№20/02.04.2021 г.

20

Петър Грозев Михайлов

№21/02.04.2021 г.

21

Петя Димитрова Анчева

№  22/02.04.2021 г

22

Пламен Костов Павлов

№ 31 /02.04.2021 г.

23

Спасийка Иванова Пълева

№ 23 /02.04.2021 г.

24

Станислав Христосков Караджов

№  24/02.04.2021 г.

25

Стоянка Димитрова Илиева

№  25 /02.04.2021 г.

26

Сълза Цочева Даскалова

№  27/02.04.2021 г.

27

Таня Ангелова Радкова

№  28/02.04.2021 г.

28

Теодор Николов Тонев

№  29/02.04.2021 г.

29

Христо Иванов Райков

№ 30 /02.04.2021 г.

30

Адриана Димитрова Въргова

№ 35 /02.04.2021 г.

31

Стоименка Трендафилова Владова

№ 36 /02.04.2021 г.

32

Димитър Костадинов Чанджиев

№ 37 /02.04.2021 г.

33

Десислава Емилова Герова

№ 38 /02.04.2021 г.

34

Данаил Недков Димитров

№ 39 /02.04.2021 г.

35

Иван Матев Иванов

№ 40 /02.04.2021 г.

36

Виолета Ангелова Найденова

№ 41 /02.04.2021 г.

37

Радостина Кирилова Кръстева

№ 42 /02.04.2021 г.

38

Атанас Иванов Спасов

№ 43 /02.04.2021 г.

39

Ангел Веселинов Шопов

№ 44 /02.04.2021 г.

40

Петя Алексиева Шопова

№ 45 /02.04.2021 г.

41

Цветина Руменова Ненчева

№ 46 /02.04.2021 г.

42

Мария Димитрова Ненчева

№ 47 /02.04.2021 г.

43

Иван Красимиров Божков

№ 48/02.04.2021 г.

44

Сема Халилова Шикренова

№ 49/02.04.2021 г.

45

Димитър Георгиев Павлов

№ 50/02.04.2021 г.

46

Лъчезар Ставрев Апостолов

№ 51/02.04.2021 г.

47

Генка Атанасова Атанасова

№ 52/02.04.2021 г.

48

Георги ДИМИТРОВ НАЗИКОВ

№ 53/02.04.2021 г.

49

Нина Григорова Палешникова

№ 54/02.04.2021 г.

50

Иванка АТАНАСОВА СТОЙЧЕВА

№ 55/02.04.2021 г.

51

Михаела Методиева Гамишева

№ 56/02.04.2021 г.

52

Ирена Борисова Цветкова

№ 57/02.04.2021 г.

53

Денислав Петров Гамишев

№ 58/02.04.2021 г.

54

Ана Величкова Беличкина

№ 59/02.04.2021 г.

55

Василиса Стоянова Божкова

№ 60/02.04.2021 г.

56

Иванка Стоичкова Герова

№ 61/02.04.2021 г.

 

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 03.04.2021 в 15:42 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения