Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 322-НС
Пазарджик, 03.04.2021

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на ПП „ДПС“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

 

 

Постъпило е предложение от Любомир Стойков, упълномощен представител на  ПП „ДПС“, регистрирано с вх. №411/03.04.2021 г., относно извършване на замяна на членове в съставите на СИК на територията на община Пазарджик.

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ №69–НС/01.03.2021 г., взето с Протокол № 8 – НС/01.03.2021 г., РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 

 1. Да се извърши следната замяна:

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ на Секция

Имена

Заличаваме

131900015

Станислав Ангелов Михов

Назначаваме

131900015

Соня Георгиева Стойкова

Заличаваме

131900156

Михаил Запринов Петров

Назначаваме

131900156

Сашо Надков Михайлов

Заличаваме

131900078

Йорданка Илиева Пашова

Назначаваме

131900078

Стоян Георгиев Иванов

 

 

 1. Да анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 03.04.2021 в 15:59 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения