Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 323-НС
Пазарджик, 03.04.2021

ОТНОСНО: Заличаване на регистриран застъпник, регистриран от ПП „Консервативно обединение на десницата“ (ПП КОД).

Постъпила е Молба с вх. №422/03.04.2021г. в РИК-Пазарджик от   Никол Михайлова Панчева, упълномощен представител на ПП „Консервативно обединение на десницата“ (ПП КОД)  за заличаване  като застъпник  на лицето Живка Величкова Калеева, регистрирана с РЕШЕНИЕ  №243 – НС/31.03.2021 г.,Взето с Протокол №24 – НС/31.03.2021 г., на РИК Пазарджик. Постъпила е и Молба с вх. №410/03.04.2021г. в РИК-Пазарджик от Живка Величкова Калеева, която заявява, че не желае да бъде застъпник от ПП „Консервативно обединение на десницата“ (ПП КОД).

На основание чл.72,ал.1,т.15 и т.16 от ИК, РИК-Пазарджик

 

РЕШИ:

 

 1. Заличава лицето Живка Величкова Калеева като застъпник на кандидатската листа на ПП „Консервативно обединение на десницата“ (ПП КОД).
 2. Анулира издаденото удостоверение на заличения застъпник.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 03.04.2021 в 16:01 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения