Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 324-НС
Пазарджик, 03.04.2021

ОТНОСНО: Извършване замяна на член в СИК на територията на община Брацигово по предложение на ПП „ГЕРБ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

Постъпило е предложение от Петко Петков, упълномощен представител на  ПП „ГЕРБ“, регистрирано с вх. №412/03.04.2021 г., относно извършване на замени на членове в състав на СИК на територията на община Брацигово.

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ № 41–НС/26.02.2021 г., взето с Протокол № 5 – НС/26.02.2021 г., РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 

 1. Извършва следните замени:

 

№ сик

Длъжност

ОСВОБОЖДАВА

НАЗНАЧАВА

130600006

председател

Любляна Милчева Паунова

Красимира Стефанова Мишева

130600001

член

Красимира Стефанова Мишева

Татяна Кръстева Начкова

 

 1. Анулира издаденото удостоверение на освободеното лице, на новоназначеното да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 03.04.2021 в 16:03 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения