Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 325-НС
Пазарджик, 03.04.2021

ОТНОСНО: Извършване замяна на член в СИК на територията на община Панагюрище по предложение на ПП „ДПС“, в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

Постъпило е предложение от Петко Радев, упълномощен представител на  ПП „ДПС“ - Панагюрище, регистрирано с вх. №415/03.04.2021 г., относно извършване на замени на членове в състав на СИК на територията на община Панагюрище.

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ № 241–НС/31.03.2021 г. на РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 

 1. Извършва следните замени:

 

№ сик

Длъжност

ОСВОБОЖДАВА

НАЗНАЧАВА

132000006

член

Нели Любомирова Футекова

Ненка Михайлова Лалова

 

 1. Анулира издаденото удостоверение на освободеното лице, на новоназначеното да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 03.04.2021 в 16:05 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения