Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 327-НС
Пазарджик, 03.04.2021

ОТНОСНО: Заличаване на регистриран застъпник, регистриран от ПП „ДПС“

Постъпило е предложение с вх. №418/03.04.2021г. в РИК-Пазарджик от   Зехра Алиш, упълномощен представител на ПП „ДПС“,с която същата заявява, че желае да бъде заличена като застъпник   Светла Антонова Келчова, регистрирана с РЕШЕНИЕ  № 208 – НС/ 30.03.2021 г., взето с Протокол № 23 – НС/ 30.03.2021 г., на РИК Пазарджик.

На основание чл.72,ал.1,т.15 и т.16 от ИК, РИК-Пазарджик

 

РЕШИ:

 

 1. Заличава лицето Светла Антонова Келчова като застъпник на кандидатската листа на ПП „ДПС“.
 2. Анулира издаденото удостоверение на заличения застъпник.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 03.04.2021 в 16:07 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения