Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 328-НС
Пазарджик, 03.04.2021

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ „БСП за БЪЛГАРИЯ“, за провеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

Постъпило е Заявление за регистрация на застъпници, подадено от
 Петя Цанкова - упълномощен представител на КОАЛИЦИЯ „БСП за БЪЛГАРИЯ“,  за изборите за народни представители на 04 април 2021г. към вх. №1-10-ЗС/03.04.2021 г., ведно с изискуемите документи, съгласно Решение № 2087-НС/17.02.2021 г. на ЦИК.

След извършена проверка дали лицата отговарят на изискванията за регистрирането им като застъпници, на основание чл.72, ал.1, т.15 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2087-НС/17.02.2021г. на ЦИК, РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

1.Регистрира застъпници на кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ „БСП за БЪЛГАРИЯ“, за провеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

ПЕНКА ДИМИТРОВА РАДУЛОВА

2

ЙОРДАН НИКОЛОВ ЦРЪНЧЕВ

3

ИВЕЛИНА ТРЕНДАФИЛОВА ТРИФОНОВА

4

МАРИЙКА ЙОСИФОВА РАНГЕЛОВА

5

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА ПОЛИЗАНОВА

6

ПЕНКА КИРИЛОВА ВИТАНОВА

7

ЕМИЛ СТАНОЕВ МИХОВ

8

ИВАН КРЪСТЕВ НАЙДЕНОВ

9

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ШОПОВ

10

ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА КУЗЕВА

11

ЧАВДАР АТАНАСОВ ПЕТРОВ

12

ЛИЛЯНА КРЪСТАНОВА ГЪРКОВА

13

ПЕПА ДИМИТРОВА КУЗЕВА

14

МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ШОПОВА

15

МАРИАНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

16

НАДЯ ДИМИТРОВА МИШЕВА  

17

ИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВ СПИРИДОНОВ

18

ЕВДОКИЯ АНГЕЛОВА ЛЕСОВА

 

 

  1. На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 03.04.2021 в 16:10 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения