Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 332-НС
Пазарджик, 03.04.2021

ОТНОСНО: Постъпил e сигнал с вх. №11/ЖС от 03.04.2021г., подаден от Антоанета Христова Дачева, координатор на ПП ГЕРБ

Постъпил e сигнал с вх. №11/ЖС от 03.04.2021г., подаден от Антоанета Христова Дачева, координатор на ПП ГЕРБ. В него се твърди, че на фасадата на театъра има изложен рекламен дисплей, на който вървят агитационни клипове на БСП.

След направена проверка, РИК Пазарджик констатира, че на рекламния дисплей на театъра не се излъчват агитационни клипове на БСП.

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1 т.20 от Изборния кодекс  РИК – Пазарджик,

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  подадения сигнал с вх. №11/ЖС от 03.04.2021г.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 03.04.2021 в 16:15 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения