Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 333-НС
Пазарджик, 03.04.2021

ОТНОСНО: Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на ПП „ Българска Прогресивна Линия“, в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е Заявление за регистрация на упълномощени представители, подадено от Ангел Минков, упълномощен представител на ПП „Българска Прогресивна Линия“, с вх. №421/03.04.2021 г., ведно с изискуемите документи, съгласно Решение № 2149-НС от 01.03.2021 г. на ЦИК.

След извършена проверка дали лицата отговарят на изискванията за регистрирането им като упълномощени представители, на основание чл.72, ал.1, т.1, т.29, чл.124 ал.4 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2149-НС от 01.03.2021  г. на ЦИК, РИК – Пазарджик,  

РЕШИ:

 

Публикува на интернет страницата си списък от упълномощените представители на ПП „ Българска Прогресивна Линия“, както следва:

№ по ред

собствено, бащино и фамилно име

1

Ангелина Христова Манчева

2

Виолета Тинкова Неделкова

3

Стоил Симеонов Ковачев

4

Красимир Грозданов Узунов

5

Иванка Илиева Узунова

6

Милка Костадинова Петрова

7

Марин Ангелов Мишев

8

Зойка Панчова Боекова

9

Десислава Игнатова Лазарова

10

Тинка Георгиева Живкова

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 03.04.2021 в 16:16 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения