Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 335-НС
Пазарджик, 03.04.2021

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в ПСИК на територията на Община Велинград по предложение на Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

Постъпило е предложение от Кузо Божинов, упълномощен представител на  Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“, регистрирано с вх. №426/03.04.2021г., относно извършване на замяна на членове в съставите на ПСИК на територията на община Велинград.

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ  №58 – НС/28.02.2021 г., взето с Протокол № 7 – НС/28.02.2021г. , РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 1. Извършва следните замени:

 

 

№ сик

Име, презиме и фамилия на НАЗНАЧЕН

Длъжност

Име, презиме и фамилия на ЗАМЕСТНИК

130800059

Кирил Георгиев Халваджиев

член

Асен Иванов Гаджев

 

 

 

 1. Анулира издаденото удостоверение на освободеното лице, на новоназначеното да се издаде удостоверение.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 03.04.2021 в 16:17 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения