Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 336-НС
Пазарджик, 03.04.2021

ОТНОСНО: Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС“, в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е Заявление за регистрация на упълномощени представители, подадено от Найден Шопов, упълномощен представител на КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС“, с вх. №429/03.04.2021 г., ведно с изискуемите документи, съгласно Решение № 2149-НС от 01.03.2021 г. на ЦИК.

След извършена проверка дали лицата отговарят на изискванията за регистрирането им като упълномощени представители, на основание чл.72, ал.1, т.1, т.29, чл.124 ал.4 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2149-НС от 01.03.2021  г. на ЦИК, РИК – Пазарджик,  

РЕШИ:

 

Публикува на интернет страницата си списък от упълномощените представители на КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС“, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

1

Живка Величкова Калеева

2

Лидия Борисова Драганова

3

Любомир Иванов Пенов

4

Делка Илева Дойчинова

5

Светлана Чавдарова Дунгарова

6

Христина Димитрова Райкова

7

Георги Христосков Папазов

8

Айри Юсуфов Амедов

9

Таир Гани Мустафа

10

Александър Атанасов Тафраджиев

11

Никола Иванов Бутраков

12

Панайот Маврудиев Панайотов

 

 

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 03.04.2021 в 16:18 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения