Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 339 - НС
Пазарджик, 03.04.2021

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

Постъпило е предложениe от Цанко Бангьозов, упълномощен представител на  Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“, регистрирано с вх. №431/03.04.2021 г., относно извършване на замяна на членове в съставите на СИК на територията на община Пазарджик.

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ № 81–НС/ 05.03.2021 г. на РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 1. Извършва следните замени:

№ сик

Име, презиме и фамилия на НАЗНАЧЕН

Длъжност

Име, презиме и фамилия на ЗАМЕСТНИК

131900198

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ КУКОВ

член

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ИЛЧЕВА

 

 1. Анулира издаденото удостоверение на освободеното лице, на новоназначеното да се издаде удостоверение.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 03.04.2021 в 20:10 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения