Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 340 - НС
Пазарджик, 03.04.2021

ОТНОСНО: Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на коалиция „БСП за България“, в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е Заявление за регистрация на упълномощени представители, подадено от Петя Цанкова, упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, с вх. №430/03.04.2021 г., ведно с изискуемите документи, съгласно Решение № 2149-НС от 01.03.2021 г. на ЦИК.

След извършена проверка дали лицата отговарят на изискванията за регистрирането им като упълномощени представители, на основание чл.72, ал.1, т.1, т.29, чл.124 ал.4 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2149-НС от 01.03.2021  г. на ЦИК, РИК – Пазарджик,  

РЕШИ:

Публикува на интернет страницата си списък от упълномощените представители на коалиция „БСП за България“, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на представителя

№ и дата на пълномощното

1

Елеонора Георгис Керамарис

52/03.04.2021г.

2

Стефка Стоичкова Велинова

53/03.04.2021г.

3

Борислав Миланов Раков

54/03.04.2021г.

4

Александър Трайчев Даскалов

55/03.04.2021г.

5

Найден Ангелов Атанасов

56/03.04.2021г.

6

Костадин Янакиев Костадинов

57/03.04.2021г.

7

Гергана Паунова Начкова

58/03.04.2021г.

8

Любомир Николаев Николов

59/03.04.2021г.

9

Борис Илиев Костадинов

60/03.04.2021г.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 03.04.2021 в 20:12 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения