Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 341 - НС
Пазарджик, 03.04.2021

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Ракитово по предложение на ПП „ВОЛЯ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г

Постъпило е предложениe от Янко Пашов, упълномощен представител на  ПП „ВОЛЯ“, регистрирано с вх. №435/03.04.2021 г., относно извършване на замяна на членове в съставите на СИК на територията на община Ракитово.

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ № 83–НС/ 26.02.2021г. на РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 1. Извършва следните замени:

 

№ сик

Име, презиме и фамилия на НАЗНАЧЕН

Длъжност

Име, презиме и фамилия на ЗАМЕСТНИК

132400016

Марин Димитров Бекташев

зам.председател

Дончо Маринов Бекташев

 

 1. Анулира издаденото удостоверение на освободеното лице, на новоназначеното да се издаде удостоверение.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 03.04.2021 в 20:13 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения