Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 343 - НС
Пазарджик, 03.04.2021

ОТНОСНО: Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на ПП „Републиканци за България“, в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е Заявление за регистрация на упълномощени представители, подадено от Анастасия Георгиева, упълномощен представител на ПП „Републиканци за България“, с вх. №433/03.04.2021 г., ведно с изискуемите документи, съгласно Решение № 2149-НС от 01.03.2021 г. на ЦИК.

След извършена проверка дали лицата отговарят на изискванията за регистрирането им като упълномощени представители, на основание чл.72, ал.1, т.1, т.29, чл.124 ал.4 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2149-НС от 01.03.2021  г. на ЦИК, РИК – Пазарджик,  

РЕШИ:

 

Публикува на интернет страницата си списък от упълномощените представители на ПП „Републиканци за България“, както следва:

1

Стоян Цветанов Кичуков

03.04.2021/001

2

Петър Нешов Баиров

03.04.2021/002

3

Христо Стефанов Роглев

03.04.2021/003

4

Катя Христова Лалова

03.04.2021/004

5

Танчо Петков Дерменджиев

03.04.2021/005

6

Донка Янкова Байрякова

03.04.2021/006

7

Елеонора Неделкова Байрякова

03.04.2021/007

8

Иван Динков Георгиев

03.04.2021/008

9

Петя Стоименова Чуклева

03.04.2021/009

10

Иван Димитров Караджов

03.04.2021/010

11

Христиан Кръстев Рабухчиев

03.04.2021/011

12

Мария Маринова Узунова

03.04.2021/012

13

Стойна Тодорова Елкина

03.04.2021/013

14

Татяна Лукова Куртева

03.04.2021/014

15

Венцислав Николов Сурлеков

03.04.2021/015

16

Марика Христова Радивчева

03.04.2021/016

17

Цветан Димитров Лютов

03.04.2021/017

18

Николай Иванов Панчовски

03.04.2021/018

19

Станка Павлова Узунова

03.04.2021/019

20

Иван Веселинов Дундаров

03.04.2021/020

21

Цвятко Константинов Стефанов

03.04.2021/021

22

Радомир Иванов Финджеков

03.04.2021/022

23

Лушка Петрова Влайкова

03.04.2021/023

24

Нена Николова Чардакова                                            

03.04.2021/025

25

Александър Пламенов Петков

04.04.2021/026

26

Георги Димитров Грозданов

04.04.2021/027

27

Ангел Петров Чалъков

04.04.2021/028

28

Ралица Петрова Китова

04.04.2021/029

29

Илиан Тошков Къркеланов

04.04.2021/030

30

Иван Петров Кръстев

04.04.2021/031

31

Юлиян Венциславов Тодоров

04.04.2021/032

32

Благовест Лазаров Пашов

04.04.2021/033

33

Стилиян Венков Груев

04.04.2021/034

34

Гина Недельова Тодорова

04.04.2021/035

35

Христо Василев Пенчов

04.04.2021/036

36

Божурка Тодорова Димитрова

04.04.2021/037

37

Красиан Димитров Димитров

04.04.2021/038

38

Благой Георгиев Татаров

04.04.2021/039

39

Стефан Евков Танов

04.04.2021/040

40

Памела Стефанова Пепелова

04.04.2021/041

41

Николай Венциславов Тодоров

04.04.2021/042

42

Димитър Панайотов Панайотов

04.04.2021/043

43

Славея Иванов Петкин

04.04.2021/044

44

Татяна Николаева Шекерова

04.04.2021/045

45

Димитър Маринов Миленков

04.04.2021/046

46

Ангел Николов Костов

04.04.2021/047

47

Николета Красимирова Ангелова

04.04.2021/048

48

Сузи Емилова Мандраджиева

04.04.2021/049

49

Запринка Сандова Ангелова

04.04.2021/050

50

Гергана Борисова Шопова

04.04.2021/051

51

Петър Златков Юруков

04.04.2021/052

52

Костадин Цвятков Чаушев

04.04.2021/053

53

Георги Иванов Панчов

04.04.2021/054

54

Иван Ангелов Кънев

04.04.2021/055

55

Серафим Иванов Сердаров

04.04.2021/056

56

Никола Ганчев Гергов

04.04.2021/057

57

Мариан Владимиров Димитров

04.04.2021/058

58

Ангел Димитров Дудов

04.04.2021/059

59

Ивелин Георгиев Панчов

04.04.2021/060

60

Ангел Иванов Ненов

04.04.2021/061

61

Рашо Анастасов Георгиев

04.04.2021/062

62

Иван Георгиев Панчов

04.04.2021/063

63

Божидарка Борисова Европейска

04.04.2021/064

64

Славка Панкова Стефанова

04.04.2021/065

65

Марин Георгиев Радков

04.04.2021/066

66

Стоянка Петрова Костадинова

04.04.2021/067

67

Мария Петрова Благова

04.04.2021/068

68

Виктория Георгиева Найденова-Георгиева

04.04.2021/069

69

Георги Тонев Петракиев

04.04.2021/070

70

Димитринка Стефанова Русинова

04.04.2021/071

71

Спас Запрянов Русинов

04.04.2021/072

72

Крум Валентинов Кондарев

04.04.2021/073

73

Траяна Николаева Герова

04.04.2021/074

74

Георги Николов Павлов

04.04.2021/075

75

Николина Руменова Илиева-Смиленова

04.04.2021/076

76

Гергана Ангелова Бонева

04.04.2021/077

77

Светослав Сталинов Смиленов

04.04.2021/078

78

Мариана Щерева Йовчева

04.04.2021/079

79

Надежда Младенова Младенова

04.04.2021/080

80

Костадинка Николаева Герова

04.04.2021/081

81

Стоянка Георгиева Стоянова

04.04.2021/082

82

Димитър Стоянов Мацев

04.04.2021/083

83

Богдан Петров Грозданов

04.04.2021/084

84

Георги Насков Атанасов

04.04.2021/085

85

Иван Славеев Петкин

04.04.2021/086

86

Стефка Томова Петкова

04.04.2021/087

87

Петко Георгиев Петков

04.04.2021/088

88

Георги Петков Петков

04.04.2021/089

89

Атанаска Христова Минекова

04.04.2021/090

90

Христо Анков Родев

04.04.2021/091

91

Ангел Пеев Шопов

04.04.2021/092

92

Илия Георгиев Шопов

04.04.2021/093

93

Светослав Стоянов Радев

04.04.2021/094

94

Василка Запрянова Шопова

04.04.2021/095

 

 

 

 

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 03.04.2021 в 20:19 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения