Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 344 - НС
Пазарджик, 03.04.2021

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Сърница по предложение на ПП „ВОЛЯ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

Постъпило е предложениe от Янко Пашов, упълномощен представител на  ПП „ВОЛЯ“, регистрирано с вх. №440/03.04.2021 г., относно извършване на замяна на членове в съставите на СИК на територията на община Сърница.

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ № 207–НС/ 30.03.2021г. на РИК – Пазарджик и РЕШЕНИЕ № 190–НС/ 29.03.2021г. на РИК – Пазарджик

 

РЕШИ:

 1. Извършва следните замени:

№ сик

Име, презиме и фамилия на НАЗНАЧЕН

Длъжност

Име, презиме и фамилия на ЗАМЕСТНИК

133900004

ЮСУФ АЛИ МУСТАФА

ЧЛЕН

САЛИХ МУСТАФА КАВУНСКИ

133900003

САЛИХ АЛИ ГЮРСЕН

ЧЛЕН

ФАТМЕ ИСМЕТОВА АЛИКАН

 

 

 1. Да анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 03.04.2021 в 20:20 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения