Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 346 - НС
Пазарджик, 03.04.2021

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Велинград по предложение на ПП „ВОЛЯ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

Постъпило е предложениe от Янко Пашов, упълномощен представител на  ПП „ВОЛЯ“, регистрирано с вх. №442/03.04.2021 г., относно извършване на замяна на членове в съставите на СИК на територията на община Велинград.

На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ № 58-НС/28.02.2021г. на РИК – Пазарджик

 

РЕШИ:

 1. Извършва следната замяна:

 

СИК

Освобождава

Назначава

130800003

Ева Александрова Радкова

Даниела Лазарова Лазарова

 

 

 1. Да анулира издаденото удостоверение на освободеното лице, на новоназначеното да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 03.04.2021 в 20:22 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения