Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 35 - НС
Пазарджик, 26.02.2021

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции на територията на Община Панагюрище, численият им състав, както и местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г.

При направена служебна проверка РИК Пазарджик констатира, че в Решение №16-НС/17.02.2021г. на РИК Пазарджик относно формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции на територията на Община Панагюрище,  численият им състав, както и местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г., е пропусната да се образува СИК №132000012. Същата е предложена със Заповед №98/10.02.2021г. на Кмета на Община Панагюрище, поради което същата следва да бъде формирана.

 

На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.6 от ИК и чл.92 ал.4 от ИК и чл.72, ал.1 т.13, предложение 1 от ИК и решение №2062-НС/16.02.2021г. на ЦИК, РИК- ПАЗАРДЖИК

 

РЕШИ:

 

   1.На основание Заповед №98/10.02.2021г. на Кмета на Община Панагюрище, формира и утвърждава единния номер на избирателната секция на територията на Община Панагюрище, както и съответния брой членове на секционната комисия  за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г.

 

13 20 00 012 –  СИК в състав от 9 членове в гр.Панагюрище.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 от ИК

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 26.02.2021 в 18:45 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения