Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 352 - НС
Пазарджик, 03.04.2021

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на ПП ГЕРБ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

Постъпило е предложение от Людмила Йончева, упълномощен представител на ПП ГЕРБ, регистрирано с вх. №445/03.04.2021г., относно извършване на замяна на членове в съставите на СИК на територията на община Пещера.

 На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и Решение № 69–НС/01.03.2021 г. на РИК – Пазарджик и Решение № 113–НС/15.03.2021 г. на РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 1. Заличава от списъка на упълномощените представители лицето Георги Христосков Папазов.

 

 1. Извършва следната замяна:

 

Секция №

Длъжност

Освобождава:

Назначава:

131900200

член

Росица Георгиева Ангелова

Георги Атанасов Шопов

131900181

член

Георги Йорданов Фърцов

Стоян Василев Додников

131900192

 

член

Иван Стоичев Папазов

 

Георги Христосков Папазов

 

 

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 03.04.2021 в 20:26 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения