Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 353 - НС
Пазарджик, 03.04.2021

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, за провеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

Постъпили са Заявления за регистрация на застъпници, подадени от
упълномощени представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“,  за избори за народни представители на 04 април 2021г. с вх. № 4-2-ЗС/02.04.2021 г. и  с вх.№ 4-3-ЗС/03.04.2021 г., ведно с изискуемите документи, съгласно Решение № 2087-НС/17.02.2021 г. на ЦИК.

След извършена проверка дали лицата отговарят на изискванията за регистрирането им като застъпници, на основание чл.72, ал.1, т.15 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2087-НС/17.02.2021г. на ЦИК, РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 

1.Регистрира застъпници на кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, за провеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г., както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Муса Ибрахим Мандраджи

2

Муса Мустафа Кенан

3

Али Рашид Джихан

 

 

 2.На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 03.04.2021 в 20:28 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения