Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 354 - НС
Пазарджик, 03.04.2021

ОТНОСНО: Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е Заявление за регистрация на упълномощени представители, подадено от Стойко Власев, представител на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, с вх. №446/03.04.2021 г., ведно с изискуемите документи, съгласно Решение № 2149-НС от 01.03.2021 г. на ЦИК.

След извършена проверка дали лицата отговарят на изискванията за регистрирането им като упълномощени представители, на основание чл.72, ал.1, т.1, т.29, чл.124 ал.4 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2149-НС от 01.03.2021  г. на ЦИК, РИК – Пазарджик, 

РЕШИ:

Публикува на интернет страницата списък на упълномощени представители на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, както следва:

№по ред

собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

1

ПЕТЯ ВАСИЛЕВА БЛАГОВА

№ 62/03.04.2021 г.

2

ХРИСТО АТАНАСОВ АТАНАСОВ

№ 63/03.04.2021 г.

3

ЦВЯТКО СТОЙКОВ ЦВЕТКОВ

№ 64/03.04.2021 г.

4

ПЕТЪР ВАСКОВ БОЖИЛОВ

№ 65/03.04.2021 г.

5

СТОЙО ПЕТРОВ АРАБАДЖИЙСКИ

№ 66/03.04.2021 г.

6

КОСТАДИНКА СТОЯНОВА ГАРЕВА

№ 67/03.04.2021 г.

7

НЕЛИ ЗЛАТАНОВА ТАНЧЕВА

№ 68/03.04.2021 г.

8

СЛАВЯНКА ИВАНОВА МАКАВЕЕВА

№ 69/03.04.2021 г.

9

СТОЯНКА ИВАНОВА КАРАИВАНОВА

№ 70/03.04.2021 г.

10

МИНКА ДИМИТРОВА ЛЮТОВА

№ 71/03.04.2021 г.

11

СТОЯНКА НИКОЛОВА КАЛЧЕВА

№ 72/03.04.2021 г.

12

ВАЛЕНТИНА ВЕЛЕВА

№ 73/03.04.2021 г.

13

СТЕФАН РАНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ

№ 74/03.04.2021 г.

14

ДИМКА БОРИСОВА МИШЕВА

№ 75/03.04.2021 г.

15

ИРЕНА ВАСИЛЕВА МИШЕВА

№ 76/03.04.2021 г.

16

ЙОРДАН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

№ 77/03.04.2021 г.

17

СПАСКА ГЕОРГИЕВА БОГДАНОВА

№ 78/03.04.2021 г.

18

АТАНАС ДИМИТРОВ СТАМАТОВ

№ 79/03.04.2021 г.

19

ВИНСЕНТ ВЛАДИМИРОВ ВЕЛКОВ

№ 80/03.04.2021 г.

20

КРИСТИЯН БИСЕРОВ ИВАНОВ

№ 81/03.04.2021 г.

21

МАРИНА СТОИМЕНОВА ПИПОНКОВА

№ 82/03.04.2021 г.

22

СТЕФКА НИКОЛОВА ПЕТКОВА

№ 83/03.04.2021 г.

23

АНГЕЛ ТОДОРОВ КРЪСТЕВ

№ 84/03.04.2021 г.

24

ГЕОРГИ ИВАНОВ СТОИЧКОВ

№ 85/03.04.2021 г.

25

НАТАЛИЯ ЮРИЕВНА ЛЯВИНСКОВА

№ 86/03.04.2021 г.

26

МИНЮ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

№ 87/03.04.2021 г.

27

ЯНКА СТОЙНОВА СТАНКОВА

№ 88/03.04.2021 г.

28

ЗАПРИНКА ВАСИЛЕВА КЕРЕЗИЕВА

№ 89/03.04.2021 г.

29

ЯНЕ АТАНАСОВ КЕРЕЗИЕВ

№ 90/03.04.2021 г.

30

НЕШКА МИХАЙЛОВА ПОПОВА

№ 91/03.04.2021 г.

31

АТАНАС ИВАНОВ РИБАРОВ

№ 92/03.04.2021 г.

32

ИВАН ДЕЛЧЕВ ВАНЧЕВ

№ 93/03.04.2021 г.

33

БЮЛЕНТ АЛИ СМАИЛ

№ 94/03.04.2021 г.

34

ДОБРИ ГЕОРГИЕВ КЯНКОВ

№ 95/03.04.2021 г.

35

ГЕОРГИ ИВАНОВ ЧУНЧУКОВ

№ 96/03.04.2021 г.

36

СПАС НИКОЛОВ ГАНЕВ

№ 97/03.04.2021 г.

37

БЛАГО ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

№ 98/03.04.2021 г.

38

БЛАГО ПЕТРОВ НОНОВ

№ 99/03.04.2021 г.

39

ВАСИЛ АТАНАСОВ КРЪСТЕВ

№ 100/03.04.2021 г.

40

БИЛЯНА СТОЯНОВА КРЪСТЕВА

№ 101/03.04.2021 г.

41

ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ХАДЖИЙСКИ

№ 102/03.04.2021 г.

42

БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

№ 103/03.04.2021 г.

43

ПЕТКО ЛАТИНОВ ЛАТИНОВ

№ 105/03.04.2021 г.

44

МАРИЯ КИРИЛОВА СТОИМЕНОВА

№ 106/03.04.2021 г.

45

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА СИРАКОВА

№ 107/03.04.2021 г.

46

НЕШО ИВАНОВ ЧЕРНЕВ

№ 108/03.04.2021 г.

47

ЦВЕТАН НИКОЛАЕВ СИРАКОВ

№ 109/03.04.2021 г.

48

НЕЙКО ГЕОРГИЕВ МУХОВСКИ

№ 110/03.04.2021 г.

49

НИКОЛАЙ СТАЙОВ ПАНЧОВСКИ

№ 112/03.04.2021 г.

50

МИЛКА НИКОЛОВА СИРАКОВА

№ 113/03.04.2021 г.

51

АСЕН ИВАНОВ СТРУНДЖЕВ

№ 114/03.04.2021 г.

52

ПЕТКО ДОБРЕВ СТОЕВ

№ 115/03.04.2021 г.

53

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ КАЛЕЕВ

№ 116/03.04.2021 г.

54

ЦВЕТАНА АТАНАСОВА ГЪЛЪБОВА

№ 118/03.04.2021 г.

55

АТАНАС ТОДОРОВ СТОЯНОВ

№ 119/03.04.2021 г.

56

СПАС ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ

№ 120/03.04.2021 г.

 

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 03.04.2021 в 20:29 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения