Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 356 - НС
Пазарджик, 03.04.2021

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ - БНО“, за провеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

Постъпило е Заявление за регистрация на застъпници, подадено от
Радка Данаилова Проданова - упълномощен представител на ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ - БНО“,  за избори за народни представители на 04 април 2021г. с вх. № 10-ЗС/02.04.2021 г., ведно с изискуемите документи, съгласно Решение № 2087-НС/17.02.2021 г. на ЦИК.

 

 

След извършена проверка дали лицата отговарят на изискванията за регистрирането им като застъпници, на основание чл.72, ал.1, т.15 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2087-НС/17.02.2021г. на ЦИК, РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 

  1. Регистрира застъпници на кандидатската листа на ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ - БНО“, за провеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г., както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника (броят на застъпниците не може да надвишава броя на секциите)

1

Бисер Стоянов Кабакчиев

2

Цветана Иванова Начева

3

Иванка Крумова Баева

4

Георги Тодоров Начев

5

АТАНАС СТОЙЧОВ ДЕНИЗОВ

6

Мария Александрова Рангелова

7

Даниела Димитрова Петакова

8

Иван Ангелов Петаков

9

Радослав Ангелов Петаков

10

Даниел Иванов Баев

11

Живко Кръстев Балтаджиев

12

Борис Атанасов Голомехов

13

Борислав Иванов Чинков

 

 

 

 

 2.На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения.

 

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 03.04.2021 в 20:30 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения