Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 357 - НС
Пазарджик, 03.04.2021

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пещера в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г

Постъпило е Заявление от Гюлджан Мюмюнова Жребичкалиева, регистрирано с вх. №449/03.04.2021г., с което същата моли да бъде освободена като Заместник- председател в СИК № 132100030 гр. Пещера по лични причини.

Постъпило е и предложение на гражданин, доброволно заявил в РИК-Пазарджик своето желание да бъде назначен за Заместник- председател в СИК № 132100030 гр. Пещера в КОВИД отделение на лечебно заведение на територията на Община Пещера.

 

 На основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ № 279–НС/01.04.2021 г., взето с Протокол №25 от 01.04.2021 г. на РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 1. Извършва следната замяна:

 

№ НА СИК

ОСВОБОЖДАВА

ДЛЪЖНОСТ

НАЗНАЧАВА

132100030

Гюлджан Мюмюнова Жребичкалиева

Заместник - председател

Стоян Иванов Босев

 

 

 1. Анулира издаденото удостоверение на освободеното лице, на новоназначеното да се издаде удостоверение.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 03.04.2021 в 20:31 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения