Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 358 - НС
Пазарджик, 03.04.2021

ОТНОСНО: Вземане на решение за приемане на оперативен план за организацията на работата на РИК-Пазарджик в дните на окомплектоване на материали по секции в деня преди изборите и в деня на изборите за народни представители на 04.04.2021 г. и приемането на протоколите с резултатите от СИК и въвеждането им в ИП

На основание чл.72,ал.1,т.1 от ИК и във връзка Решение №2358 –НС / 31.03.2021г. на  ЦИК, РИК-Пазарджик

 

                                                                      РЕШИ:

 

ПРИЕМА ОПЕРАТИВЕН ПЛАН за организацията на работата на РИК-Пазарджик в дните на окомплектоване на материали по секции в деня преди изборите и в деня на изборите за народни представители на 04.04.2021 г. и приемането на протоколите с резултатите от СИК и въвеждането им в ИП.

 

Приетият оперативен план да се изпрати на Централната избирателна комисия.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 03.04.2021 в 20:32 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения