Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 36 - НС
Пазарджик, 26.02.2021

ОТНОСНО: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Постъпило е Предложение с вх. № 1-КЛ/25.02.2021г.16:13ч. чрез пълномощник Николай Делчев Георгиев за регистриране на кандидатската листа на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за изборите за народни представители на 04 април 2021г., към същото са приложени следните документи:

 

 1. Предложение по чл. 255, ал. 1 от ИК (Приложение № 65-НС от изборните книжа), подписано от  упълномощеното лице
 2. Декларации от кандидатите (Приложение № 67 от изборните книжа ) 13 бр.
 3. Пълномощно от представляващия партията.

На основание чл.72, ал.1, т.1, т.8, във връзка с чл.258, ал.1 от Изборния кодекс, както и Решение № 2056-НС/15.02.2021 относно регистрацията на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ на Централната избирателна комисия, РИК - ПАЗАРДЖИК

РЕШИ:  

 1. Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“, както следва:

Имена

1

Николай Делчев Георгиев

2

Красимир Рангелов Гълъбов

3

Цветозар Запринов Угринов

4

Стоян Николов Таслаков

5

Татяна Стойкова Пашова

6

Владислав Пенчев Влайков

7

Ивайло Георгиев Чорбов

8

Силвия Пенева Машева

9

Симеон Витанов Йорданов

10

Милан Здравков Вълчков

11

Мария Владимирова Иванова

12

Гергана Тодорова Цветкова

13

Светослав Ангелов Александров

 

 1. Да се издадат удостоверения на регистрираните кандидати от кандидатскa листa на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ след влизане на решението в сила.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

 

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 26.02.2021 в 18:45 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения