Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 361 - НС
Пазарджик, 03.04.2021

ОТНОСНО: Заличаване на регистрирани застъпници .

След извършена служебна в Национална база данни на Информационно обслужване се установи, че лицата Марийка Йосифова Рангелова, Ивелина Трендафилова Трифонова и Мартин Стойков Млекаров са регистрирани първоначално като членове на СИК на територията на РИК Пазарджик, а в последствие са предложени и регистрирани като застъпници на кандидатски листи.

На основание чл.72,ал.1,т.15 и т.16 от ИК, РИК-Пазарджик

 

РЕШИ:

 

 1. Заличава следните лицата като застъпник на кандидатските

 

 1. Марийка Йосифова Рангелова            
 2. Ивелина Трендафилова Трифонова
 3. Мартин Стойков Млекаров                         

 

 1. Анулира издадените удостоверения на заличените застъпници.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 03.04.2021 в 20:34 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения