Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 362 - НС
Пазарджик, 04.04.2021

ОТНОСНО: Извършване замяна на членoве и ръководен състав в СИК в изборния ден на територията на изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021 г.

В деня на изборите постъпиха сигнали за неявили се членове и ръководен състав на СИК на територията на изборен район 13 – Пазарджишки.

Като взе предвид изискванията на ИК, и на основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 

1.

№ на Секция

Имена

Длъжност

№ на Удостоверение и дата

Освобождава

130800044

Муса Муса Бухов

Зам.председател

 

Преназначава

130800044

Петър Крумов Манзуров

Зам.председател

1-РИК/04.04.2021

2.

№ на Секция

Имена

Длъжност

№ на Удостоверение и дата

Освобождава

131900040

Лазар Йорданов Георгиев

председател

 

Преназначава

131900040

Даниел Атанасов Ангелов

председател

2-РИК/04.04.2021

3.

№ на Секция

Имена

Длъжност

№ на Удостоверение и дата

Освобождава

131900086

Катя Данаилова Петрова

член

 

Назначава

131900086

Анна Димитрова Шаркова

член

3-РИК/04.04.2021

4.

№ на Секция

Имена

Длъжност

№ на Удостоверение и дата

Освобождава

131900031

Десислава Руменова Русева- Йорданова

секретар

 

Преназначава

131900031

Иванка Димитрова Петрова

секретар

4-РИК/04.04.2021

5.

№ на Секция

Имена

Длъжност

№ на Удостоверение и дата

Освобождава

130600001

Борис Стоянов Прикумов

секретар

 

Преназначава

130600001

Ани Атанасова Желева

секретар

5-РИК/04.04.2021

6.

№ на Секция

Имена

Длъжност

№ на Удостоверение и дата

Освобождава

130600009

Станка Георгиева Таскова

секретар

 

Преназначава

130600009

Димитрия Борисова Ламбрева

секретар

6-РИК/04.04.2021

7.

№ на Секция

Имена

Длъжност

№ на Удостоверение и дата

Освобождава

133900007

Мустафа Юсуф Мустафа

секретар

 

Преназначава

133900007

Мехмед Фаик Афуз

секретар

7-РИК/04.04.2021

8.

№ на Секция

Имена

Длъжност

№ на Удостоверение и дата

Освобождава

133900005

Рефат Али Вехов

член

 

Назначава

133900005

Ибрахим Мехмед Орцев

член

8-РИК/04.04.2021

9.

№ на Секция

Имена

Длъжност

№ на Удостоверение и дата

Освобождава

131900073

Валентина Стоева Корсемова

секретар

 

Преназначава

131900073

Мариела  Радкова  Иванова

секретар

9-РИК/04.04.2021

10.

№ на Секция

Имена

Длъжност

№ на Удостоверение и дата

Освобождава

132900006

Янко Валентинов Борисов

член

 

Назначава

132900006

Стойчо Еленков Михайлов

член

10-РИК/04.04.2021

11.

№ на Секция

Имена

Длъжност

№ на Удостоверение и дата

Освобождава

131900033

Милчо Найденов Дудов

Зам.председател

 

Преназначава

131900033

Мария Събева Каяджиева

Зам.председател

11-РИК/04.04.2021

12.

№ на Секция

Имена

Длъжност

№ на Удостоверение и дата

Освобождава

131400007

Теодор Георгиев Калеев

Зам.председател

 

Преназначава

131400007

Мехмед Ремзи Хъдър

Зам.председател

12-РИК/04.04.2021

13.

№ на Секция

Имена

Длъжност

№ на Удостоверение и дата

Освобождава

132000004

Спаска Делчова Арбалиева

Секретар

 

Преназначава

132000004

Костадинка Иванова Сурлекова

Секретар

13-РИК/04.04.2021

 

 

Да се издадат нови удостоверения с номерация, започваща от цифра 1 /арабско/, тире, РИК, наклонена черта, дата 04.04.2021 г.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 04.04.2021 в 09:28 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения