Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 363 - НС
Пазарджик, 04.04.2021

ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 1-ЖС от 04.04.2021г. в 08:10 ч., подадена от Никол Михайлова Панчева, упълномощен представител на ПП КОД

Постъпила е жалба регистрирана с вх. № 1-ЖС от 04.04.2021г. в 08:10 ч., подадена от Никол Михайлова Панчева, упълномощен представител на ПП КОД.

В жалбата се твърди, че в СИК № 132100009 в ОУ „Патриарх Евтимий“ в гр.Пещера има процеп в стаичката за гласуване, през който членовете на СИК виждат за коя партия се гласува.

След проведен телефонен разговор между Боряна Дунгарова –член на РИК и председателя на СИК № 132100009 Елена Тилева се установи, че процеп в паравана за гласуване няма. Касае за гласоподавател, който е извадил телефона си в стаята за гласуване и  членовете на СИК са му направили забележка, като са поискали от него да прибере телефона си, тъй като заснемането на вот е нарушение на изборния процес. Това обстоятелство е установено, защото през плата на паравана се вижда силуета на гласуващия.

След извършената проверка и на основание чл.72, ал.1 т.20  от Изборния кодекс  РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 

1.Оставя без уважение подадената жалба, поради липса на  нарушение на Изборния кодекс.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 04.04.2021 в 09:31 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения