Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 364 – НС
Пазарджик, 04.04.2021

ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 2-ЖС от 04.04.2021г. в 09:00 ч., подадена от Никол Михайлова Панчева, упълномощен представител на ПП КОД

Постъпила е жалба регистрирана с вх. № 2-ЖС от 04.04.2021г. в 09:00 ч., подадена от Никол Михайлова Панчева, упълномощен представител на ПП КОД.

В жалбата се твърди, че в СИК № 132400029 в читалището в с.Симеоновец, общ.Септември, кметът на селото Бонка Пенкова Атанасова стои в коридора пред изборното помещение и агитира гражданите, които идват да упражнят своя вот да гласуват за кандидата от листата  на ГЕРБ Десислава Костадинова.

След проведен телефонен разговор между Васвие Мехмедова –секретар на РИК Пазарджик и председателя на СИК № 132400029 Антоанета Кръстева се установи, че действително лицето Богданка /посочена като Бонка/ Пенкова Атанасова се намира в коридора пред изборното помещение. Същата обаче се намирала там в качеството си на упълномощен представител на коалиция ГЕРБ-СДС и при направена проверка от председателя на СИК № 132400029 Антоанета Кръстева беше установено, че същата не извършва агитационни действия.

 РИК Пазарджик извърши проверка и установи, че действително Атанасова е регистрирана като упълномощен представител на коалиция ГЕРБ-СДС, съгласно Решение № 311-НС от 02.04.2021г. на РИК Пазарджик. Проведен е телефонен разговор между Васвие Мехмедова –секретар на РИК Пазарджик и Богданка Пенкова Атанасова, като на последната е напомнено обстоятелството, че агитацията в изборния ден пред изборните помещения е забранена.

След извършената проверка и на основание чл.72, ал.1 т.20  от Изборния кодекс  РИК – Пазарджик,

РЕШИ:

 

1.Оставя без уважение подадената жалба, поради липса на  нарушение на Изборния кодекс.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 04.04.2021 в 09:52 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения