Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 365 - НС
Пазарджик, 04.04.2021

ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 3-ЖС от 04.04.2021г. в 09:40 ч., подадена от Никол Михайлова Панчева, упълномощен представител на ПП КОД

Постъпила е жалба регистрирана с вх. № 3-ЖС от 04.04.2021г. в 09:40 ч., подадена от Никол Михайлова Панчева, упълномощен представител на ПП КОД.

В жалбата се твърди, че в СИК № 132400029 в читалището в с.Симеоновец, общ.Септември, кметът на селото Бонка Пенкова Атанасова стои в коридора пред изборното помещение и агитира гражданите, които идват да упражнят своя вот да гласуват за кандидата от листата  на ГЕРБ Десислава Костадинова. Освен това същата носи бадж „ПРЕДСТАВИТЕЛ ГЕРБ-СДС“, като се твърди, че същата не е регистрирана в регистъра като представител на ГЕРБ-СДС.

По първата част на жалбата РИК Пазарджик вече се произнесе с Решение №364–НС от 04.04.2021г. След проведен телефонен разговор между Васвие Мехмедова –секретар на РИК Пазарджик и председателя на СИК № 132400029 Антоанета Кръстева се установи, че действително лицето Богданка Пенкова Атанасова се намира в коридора пред изборното помещение и носи бадж „ПРЕДСТАВИТЕЛ ГЕРБ-СДС“. На Атанасова е обяснено, че представителите действително имат право да носят бадж с надпис „Представител“ , но на него не трябва да бъде изписано името на политическата сила, защото това се счита за агитация, каквато в изборния ден е забранено.

С оглед гореизложеното Атанасова е отстранена временно от коридора в предизборното помещение, докато не премахне надписа „ГЕРБ-СДС“ от баджа си, като същата има право да се върне на мястото си след това.

След извършената проверка и на основание чл.72, ал.1 т.20  от Изборния кодекс  РИК – Пазарджик,

РЕШИ:

Отстранява временно от коридора пред изборното помещение на СИК №132400029 в читалището в с.Симеоновец, общ.Септември Богданка Пенкова Атанасова, докато същата не премахне надписа „ГЕРБ-СДС“ от баджа си. След това Атанасова има право да се завърне на мястото си и да продължи да упражнява задълженията си в рамките на разпоредбите на Изборния кодекс.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 04.04.2021 в 10:24 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения