Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 366 - НС
Пазарджик, 04.04.2021

ОТНОСНО: Постъпил сигнал с вх. № 4-ЖС от 04.04.2021г. в 10:00 ч., подаден по електронната поща на РИК Пазарджик от електронната поща на Надежда Йорданова.

Постъпил е сигнал с вх. № 4-ЖС от 04.04.2021г. в 10:00 ч., подаден по електронната поща на РИК Пазарджик от електронната поща на Надежда Йорданова.

В него се твърди, че в СИК № 131900067 и №131900068  в СУ „Г.Бенковски“  в гр.Пазарджик, бул. „Христо Ботев“ № 99, не е направен отразък на печата на двете секции.

След направена проверка РИК Пазарджик установи, че отрязък от печата е направен и в двете секции, за което обстоятелство са съставени съответните протоколи. Отрязъкът на печата на СИК №131900068  е по-слабо видим, но е реален и прави същия уникален, съгласно изискванията на закона.

След извършената проверка и на основание чл.72, ал.1 т.20  от Изборния кодекс  РИК – Пазарджик,

РЕШИ:

 

Няма извършено нарушение на Изборния кодекс.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 04.04.2021 в 11:38 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения