Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 367 - НС
Пазарджик, 04.04.2021

ОТНОСНО: Постъпил сигнал с вх. № 5-ЖС от 04.04.2021г. в 10:30 ч., подаден на телефонния номер на РИК Пазарджик - 034 402 323 от анонимен гласоподавател от гр.Ракитово.

Постъпил е сигнал с вх. № 5-ЖС от 04.04.2021г. в 10:30 ч., подаден на телефонния номер на РИК Пазарджик - 034 402 323 от анонимен гласоподавател от гр.Ракитово.

В него се твърди, че в гр.Ракитово пред изборните секции СИК № 132400005 и №132400005 обикаля бял бус марка Мерцедес с рег. № СА 3991 НС, върху стъклата на който са поставени плакати на партия ДПС с № 9.

Атанаска Пенчева-Балутева- член на РИК Пазарджик проведе разговор с председателя на СИК № 132400005 Ахмед Крончев, който излезе пред изборните помещения, обиколи в радиус от 100 метра и не установи наличие на такъв бус. На Крончев беше указано в случай, че види този бус с посочените агитационни материали на него, да изиска от водача на същия да свали незабавно материалите и в случай на отказ от водача да извърши това, да сигнализира РИК Пазарджик за предприемане на по-нататъшни действия.

След извършената проверка и на основание чл.72, ал.1 т.20  от Изборния кодекс  РИК – Пазарджик,

РЕШИ:

 

Няма извършено нарушение на Изборния кодекс.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 04.04.2021 в 11:42 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения