Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 369 - НС
Пазарджик, 04.04.2021

ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 7-ЖС от 04.04.2021г. в 11:30 ч., подадена от Тинко Василев, упълномощен представител на ПП Има Такъв Народ.

Постъпила е жалба по електронната поща на РИК Пазарджик регистрирана с вх. № 7-ЖС от 04.04.2021г. в 11:30 ч., подадена от електронната поща на Тинко Василев, упълномощен представител на ПП Има Такъв Народ.

В жалбата се твърди, че в огромна част от СИК, след машинно гласуване от страна на избирателите, членовете на СИК не отбелязват в избирателните списъци с буквата „М“, че съответният избирател е гласувал машинно. Счита, че това е нарушение на ИК, което следва да бъде преустановено.

РИК Пазарджик констатира, че разпоредбата на чл.268, ал.5 от ИК  противоречи на разпоредбата на чл.268, ал.6 от ИК.  Беше проведен разговор между Иванка Гатина –член на РИК Пазарджик и Цветанка Георгиева-отговорник от ЦИК за област Пазарджик, която изрази становището на ЦИК по този въпрос, а именно: Поради констатираното противоречие между двете разпоредби на закона не следва да се записва буквата „М“ при машинното гласуване на даден избирател.

На следващо място РИК Пазарджик счита, че незаписването на буквата „М“  в избирателния списък не представлява съществено нарушение на Изборния кодекс и същото няма да доведе до опорочаване на изборните резултати и правилното отчитане на гласовете на избирателите за съответната политическа сила.

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1 т.20  от Изборния кодекс  РИК – Пазарджик,

РЕШИ:

 

Оставя без уважение подадената жалба.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 04.04.2021 в 13:02 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения