Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 37 - НС
Пазарджик, 26.02.2021

ОТНОСНО: Назначаване членове на СИК на територията на Община Пещера за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е Предложение от Кмета на Община Пещера, регистрирано с вх.№49/26.02.2021г., по реда на чл.91, ал.8 от Изборния кодекс, ведно с приложени предложения от участващите в консултациите партии и коалиции и ведно с изискуемите по чл.91, ал.4 от ИК документи, след постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на Община Пещера.

РИК - Пазарджик, след като разгледа така постъпилата преписка и като съобрази особените изисквания на закона, и на основание чл.72, ал.1, т.4 , във връзка с чл.89, ал.1 и чл.92, ал.1, ал.3, ал.4 и ал.6 от Изборния кодекс, Решение № 2062-НС от 16.02.2021г. на ЦИК.

Р Е Ш И:

 

1.Назначава членове на СИК на територията на Община Пещера, както следва:

 

№ СИК

 

Длъжност

Име

132100001

 

Председател

Милена Георгиева Галанова

132100001

 

Зам.председател

Татяна Евгениева Костадинова

132100001

 

Секретар

Добринка Стоянова Илиева

132100001

 

Член

Кераца Георгиева Фолева

132100001

 

Член

Димитър Георгиев Дуров

132100001

 

Член

Иван Атанасов Стоилов

132100001

 

Член

Гина Живкова Дражева

132100001

 

Член

Шефкет Исмаилов Чаушев

132100001

 

Член

Димитър Ангелов Щърбев

132100002

 

Председател

Нина Димитрова Костова

132100002

 

Зам.председател

Маргарита Василева Илиева

132100002

 

Секретар

Ирена Валентинова Василева

132100002

 

Член

Милена Василева Динкова

132100002

 

Член

Димитър Емилов Захариев

132100002

 

Член

Иванка Костадинова Климучкова

132100002

 

Член

Димитър Рашков Узунов

132100002

 

Член

Ваня Ангелова Чучулева

132100002

 

Член

Камелия Георгиева Комитова

132100003

 

Председател

Маргарита Борисова Фолева

132100003

 

Зам.председател

Мария Ангелова Маргарова

132100003

 

Секретар

Виолета Видкова Кирова

132100003

 

Член

Ангел Томов Иванов

132100003

 

Член

Сирма Щерева Холянова

132100003

 

Член

Ели Сотирова Захова

132100003

 

Член

Мария Сотирова Малинова

132100004

 

Председател

Борис Георгиев Станков

132100004

 

Зам.председател

Лазар Кирилов Вандев

132100004

 

Секретар

Соня Методиева Аврамова-Миразчиева

132100004

 

Член

Вера Атанасова Драгова

132100004

 

Член

Екатерина Янкова Цоцева

132100004

 

Член

Северина Борисова Доспатлиева

132100004

 

Член

Цвета Иванова Гюлеметова

132100004

 

Член

Севинч Юсеин Пехливанова

132100004

 

Член

Мария Ламбрева Щерева

132100005

 

Председател

Ася Альошева Камберова

132100005

 

Зам.председател

Мария Владимирова Коева

132100005

 

Секретар

Елена Дамянова Копрившка

132100005

 

Член

Райна Петрова Гюзелева

132100005

 

Член

Рени Сталева Камберова

132100005

 

Член

Христо Александров Хълчев

132100005

 

Член

Надежда Кирилова Попова

132100005

 

Член

Мина Костадинова Тоскова

132100005

 

Член

Емин Руфат Мустафа

132100006

 

Председател

Атидже Исмаилова Жребичкалиева

132100006

 

Зам.председател

Мариана Здравкова Хаджиева

132100006

 

Секретар

Райна Костадинова Кушлева

132100006

 

Член

Снежана Петрова Бозова

132100006

 

Член

Антоанета Зафирова Тикова

132100006

 

Член

Надя Георгиева Костадинова

132100006

 

Член

Васил Благоев Гачев

132100006

 

Член

Даниела Антонова Пенева

132100006

 

Член

Никола Иванов Стоилов

132100007

 

Председател

Софка Ценкова Бояджиева

132100007

 

Зам.председател

Димитър Костадинов Костов

132100007

 

Секретар

Кристина Георгиева Диманина

132100007

 

Член

Теодора Милкова Тикова

132100007

 

Член

Стела Петрова Батаклиева

132100007

 

Член

Соня Георгиева Смилянова

132100007

 

Член

Марина Веселинова Гемджиян

132100007

 

Член

Ренета Любенова Анева

132100007

 

Член

Здравка Бориславова Ненова

132100008

 

Председател

Мелекпер Мюмюнова Алишева

132100008

 

Зам.председател

Стела Янкова Павлова

132100008

 

Секретар

Айрие Нуреттин Пехливан

132100008

 

Член

Диана Стоименова Тошева

132100008

 

Член

Таня Тодорова Андреева

132100008

 

Член

Петър Илиев Терзиев

132100008

 

Член

Елена Спасова Паскалева

132100008

 

Член

Тюркян Мустафова Авджибашиева

132100008

 

Член

Калина Атанасова Стаматова

132100009

 

Председател

Елена Стоилова Тилева

132100009

 

Зам.председател

Сейда Мюмюннеджатинова Ахмедова

132100009

 

Секретар

Ремзие Юсеинова Джан

132100009

 

Член

Елена Иванова Керенчева

132100009

 

Член

Атанас Стоянов Паев

132100009

 

Член

Цвета Георгиева Башкехайова

132100009

 

Член

Маргарита Василева Танева

132100009

 

Член

Лиляна Първанова Спасова

132100009

 

Член

Светла Александрова Паунова

132100010

 

Председател

Ангелина Янкова Щерева

132100010

 

Зам.председател

Хъкмет Наим Идриз

132100010

 

Секретар

Ангелина Костова Кръстанова

132100010

 

Член

Невенка Димитрова Личева

132100010

 

Член

Ангелина Борисова Сидова

132100010

 

Член

Татяна Асенова Андреева

132100010

 

Член

Благовеста Петрова Костадинова

132100010

 

Член

Виолета Янкова Даскалова

132100010

 

Член

Надежда Стоянова Атанасова

132100011

 

Председател

Росица Борисова Деспотова

132100011

 

Зам.председател

Нергиз Елмазиева Асанова

132100011

 

Секретар

Ангел Кръстев Начков

132100011

 

Член

Атанас Бориславов Ибришимов

132100011

 

Член

Васил Михайлов Мерджанов

132100011

 

Член

Любка Иванова Смилянова

132100011

 

Член

Катя Василева Узунова

132100011

 

Член

Николай Владимиров Пройчев

132100011

 

Член

Ева Борисова Исаева

132100012

 

Председател

Силвия Илиева Стоянова

132100012

 

Зам.председател

Севил Ергин Ахмедова

132100012

 

Секретар

Васил Рашков Узунов

132100012

 

Член

Мария Колева Павлова

132100012

 

Член

Ваня Димитрова Гривова-Костова

132100012

 

Член

Теменужка Стойчева Попова

132100012

 

Член

Софка Николова Фиркова

132100012

 

Член

Снежана Георгиева Ганева

132100012

 

Член

Атанас Георгиев Паунов

132100013

 

Председател

Христина Николова Стайкова

132100013

 

Зам.председател

Екатерина Огнянова Кънчева

132100013

 

Секретар

Дафинка Стефанова Тончева

132100013

 

Член

Вера Димитрова Василева

132100013

 

Член

Костадин Темелков Тосков

132100013

 

Член

Васил Малинов Петков

132100013

 

Член

Зейра Мустафа Чакър

132100014

 

Председател

Емилия Василева Петрова

132100014

 

Зам.председател

Архангел Димитров Павлов

132100014

 

Секретар

Цветана Иванова Иванова

132100014

 

Член

Атанаска Жорова Димитрова

132100014

 

Член

Антоанета Иванова Паунова

132100014

 

Член

Николай Георгиев Рядков

132100014

 

Член

Илка Йорданова Зафирова

132100014

 

Член

Салиха Касим Дурмуш

132100014

 

Член

Митко Иванов Иванов

132100015

 

Председател

Цветанка Петрова Георгиева

132100015

 

Зам.председател

Костадин Георгиев Стоилов

132100015

 

Секретар

Славка Стефанова Чанакчалиева

132100015

 

Член

Мария Христова Атанасова

132100015

 

Член

Екатерина Димитрова Гегускова

132100015

 

Член

Джаватен Махремова Ристемова

132100015

 

Член

Милен Илиев Радин

132100016

 

Председател

Мариана Димитрова Хамамджиева

132100016

 

Зам.председател

Исмаил Ахмедов Сираков

132100016

 

Секретар

Петя Димитрова Паликарова

132100016

 

Член

Костадин Димитров Костов

132100016

 

Член

Живка Николова Афенлиева

132100016

 

Член

Вяра Цветкова Цветкова

132100016

 

Член

Елена Георгиева Карагеоргиева

132100016

 

Член

Благовеста Тодорова Янева

132100016

 

Член

Силвия Георгиева Христова-Гривова

132100017

 

Председател

Соня Веселинова Бурова

132100017

 

Зам.председател

Екатерина Миткова Маринова

132100017

 

Секретар

Цветелина Щерева Тахова

132100017

 

Член

Екатерина Димитрова Балабанова

132100017

 

Член

Даниела Димитрова Младенова

132100017

 

Член

Екатерина Горанова Миткова

132100017

 

Член

Стефка Георгиева Василева

132100017

 

Член

Гюлюмсер Байрамалиева Чаушева

132100017

 

Член

Албена Илиянова Радина

132100018

 

Председател

Снежана Савова Грозданова

132100018

 

Зам.председател

Василка Георгиева Димитрова

132100018

 

Секретар

Доротея Бориславова Попова

132100018

 

Член

Пенка Панайотова Христоскова

132100018

 

Член

Маруся Христова Димова

132100018

 

Член

Тодора Алексиева Урилова

132100018

 

Член

Бистра Борисова Андреева

132100018

 

Член

Диана Тодорова Робевска

132100018

 

Член

Айдоан Алперов Балъкчиев

132100019

 

Председател

Мария Иванова Кочева

132100019

 

Зам.председател

Василка Димитрова Грозданова

132100019

 

Секретар

Олга Славова Михайлова

132100019

 

Член

Ваня Тодорова Велева

132100019

 

Член

Петя Иванова Христева

132100019

 

Член

Галина Николова Смилянова

132100019

 

Член

Стефка Савова Попова

132100019

 

Член

Татяна Цветанова Атанасова

132100019

 

Член

Фатма Мустафова Келешева

132100020

 

Председател

Златка Филипова Златанова

132100020

 

Зам.председател

Мариана Ламбрева Джинева

132100020

 

Секретар

Цветана Спасова Йовчева

132100020

 

Член

Божана Щерева Начева

132100020

 

Член

Мария Драгомирова Лазарова

132100020

 

Член

Христина Стефанова Илова

132100020

 

Член

Мюмюн Хюсеин Дурмуш

132100020

 

Член

Елена Йорданова Маркова

132100020

 

Член

Мария Николова Елинова

132100021

 

Председател

Божанка Костадинова Георгиева

132100021

 

Зам.председател

Анче Димитрова Терзиева

132100021

 

Секретар

Юсуф Ахмедов Мехмедов

132100021

 

Член

Мария Георгиева Илиева

132100021

 

Член

Затие Ахмедова Садулова

132100021

 

Член

Бояна Василева Бандева

132100021

 

Член

Мария Георгиева Ангелчова

132100021

 

Член

Невенка Георгиева Маргинова

132100021

 

Член

Петър Димитров Харизанов

132100022

 

Председател

Ботьо Василев Стоименов

132100022

 

Зам.председател

Маренка Николова Джимова

132100022

 

Секретар

Росица Ангелова Ибишева

132100022

 

Член

Бетина Борисова Коева

132100022

 

Член

Величка Ангелова Токмакова

132100022

 

Член

Денка Иванова Гатева

132100022

 

Член

Айдан Мехмедова Садулова

132100023

 

Председател

Стоянка Георгиева Делиева

132100023

 

Зам.председател

Райна Димитрова Щърбева

132100023

 

Секретар

Иванка Банова Танева

132100023

 

Член

Васка Сотирова Галанова

132100023

 

Член

Росица Костадинова Бозова

132100023

 

Член

Инна Младенова Благова

132100023

 

Член

Рамадан Тасим Мехмед

132100023

 

Член

Методи Асенов Аврамов

132100023

 

Член

Кристияна Лъчезарова Коцева

132100026

 

Председател

Мария Димитрова Кандева

132100026

 

Зам.председател

Веска Димитрова Зайчева

132100026

 

Секретар

Петрунка Боянова Кандева

132100026

 

Член

Славка Николаева Коева

132100026

 

Член

Севдалина Василева Пройчева

132100026

 

Член

Анелия Стефанова Кинчева

132100026

 

Член

Мария Ангелова Пункова

132100026

 

Член

Антония Стоянова Радина

132100026

 

Член

Николина Ангелова Грудева

132100027

 

Председател

Николай Димитров Караджов

132100027

 

Зам.председател

Димитър Димитров Милиев

132100027

 

Секретар

Лиляна Димитрова Данчева

132100027

 

Член

Елена Йорданова Трошанова

132100027

 

Член

Верка Тодорова Тянева

132100027

 

Член

Елена Николова Ташева

132100027

 

Член

Биляна Димитрова Ташева

132100027

 

Член

Мая Христова Мишева

132100027

 

Член

Недка Тодорова Иванова

132100028

 

Председател

Лилия Георгиева Гайдарова

132100028

 

Зам.председател

Тодор Василев Лазаров

132100028

 

Секретар

Нанси Добрева Тодорова

132100028

 

Член

Христина Иванова Зафирова

132100028

 

Член

Антоанета Димитрова Котарова

132100028

 

Член

Денка Георгиева Илинчева

132100028

 

Член

Иван Вангелов Кривчев

132100028

 

Член

Коста Николов Попърцов

132100028

 

Член

Ваня Владимирова Георгиева

 

 1. Утвърждава резервни членове на СИК на територията на Община Пещера за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021 г., както следва:
 

Име

 

Ангел Стефанов Стефанов

 

Величка Петрова Стаматова

 

Елена Георгиева Радина

 

Атанас Димитров Стоилов

 

Гергана Петрова Кътева

 

Фикрие Мехмедова Фотенлиева

 

Нуртен Сейфи Ашикова

 

Хюсеин Мюмюн Дурмуш

 

Кенан Хюсеин Дурмуш

 

Георги Калинов Абрашев

 

Фатма Селяйтинова Дафова

 

Назлъ Неджми Парова

 

Нурджан Ердуван Чаушева

 

Димитър Петков Вачков

 

Искра Янкова Костадинова

 

Атанас Костадинов Якофов

 

Анна Тодорова Тянева

 

Таня Иванова Аргирова

 

Йордан Ангелов Костадинов

 

Танчо Анчев Георгиев

 

Таня Петрова Чапарова-Кърпачева

 

Анастасия Костадинова Москова

 

Ани Георгиева Гачева

 

Донка Гочева Радева

 

Даниела Ангелова Здравчева

 

Цветка Кирилова Сотирова

 

 1. На назначените членове на СИК да се издадат съответните удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 26.02.2021 в 18:45 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения