Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 370 - НС
Пазарджик, 04.04.2021

ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 8-ЖС от 04.04.2021г. в 11:39 ч. по електронната поща на РИК Пазарджик, подадена от Борислав Георгиев Ганчев, упълномощен представител на Коалиция „Демократична България –Обединение“.

Постъпила е жалба с вх. № 8-ЖС от 04.04.2021г. в 11:39 ч. по електронната поща на РИК Пазарджик, подадена от Борислав Георгиев Ганчев, упълномощен представител на Коалиция „Демократична България –Обединение“.

В жалбата се твърди, че днес в района на СИК № 132900006 в гр.Септември, бул.“България“ № 42 в СУ „Хр.Ботев“ се извършва нарушение на изборния процес, изразяващо се в наличието на голям винилов транспарант на ПП ГЕРБ-СДС, който е поставен на около 20 м. от входа на изборната секция.

РИК Пазарджик се свърза по телефона с председателя на СИК № 132900006 Ива Дачева, която заедно с други членове на секционната комисия и в присъствието на полицая, който охранява секцията извършиха замерване на разстоянието от входа на сградата, в която се намира избирателното помещение до поставения транспарант на ПП ГЕРБ-СДС. Констатирано беше, че измереното разстояние е 52 метра, поради което наличието на цитирания транспарант в гр.Септември, бул.“България“ № 42 не е нарушение на разпоредбата на чл.184, ал.1 от ИК.

 

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1 т.20  във връзка с чл.184, ал.1 от Изборния кодекс  РИК – Пазарджик,

РЕШИ:

 

Не констатира нарушение на Изборния кодекс, поради което оставя без уважение подадената жалба.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 04.04.2021 в 14:51 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения