Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 371 - НС
Пазарджик, 04.04.2021

ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. №9-ЖС от 04.04.2021г. в 14:36ч. по електронната поща на РИК Пазарджик, подадена от Мария Красимирова Батаклиева, упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“.

Постъпила е жалба с вх. №9-ЖС от 04.04.2021г. в 14:36 ч. по електронната поща на РИК Пазарджик, подадена от Мария Красимирова Батаклиева, упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“.

В жалбата се твърди, че в три секции на територията на община Пещера, съответно №132100009, №132100011 и №132100017 избиратели са заснели своя вот, това е установено от секционната комисия и бюлетините на тези избиратели са обявени за недействителни по чл.227 от ИК, за което са съставени протоколи от СИК.

В жалбата се твърди, че са налице груби нарушения на изборния процес, което компрометирало тайната на вота.

РИК Пазарджик се свърза по телефона с председателите на посочените комисии, които потвърдиха, че бюлетините на избирателите, които са заснели своя вот, са обявени за недействителни по чл.227 от ИК, за което са съставени протоколи.

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1 т.20  във връзка с чл.227от Изборния кодекс  РИК – Пазарджик,

РЕШИ:

 

Не констатира нарушение на Изборния кодекс, поради което оставя без уважение подадената жалба.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 04.04.2021 в 16:12 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения