Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 372 - НС
Пазарджик, 04.04.2021

ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 10-ЖС от 04.04.2021г. в 14:24 ч. по електронната поща на РИК Пазарджик, подадена от Анастасия Георгиева, упълномощен представител на ПП „Републиканци за България“.

Постъпила е жалба с вх. № 10-ЖС от 04.04.2021г. в 14:24 ч. по електронната поща на РИК Пазарджик, подадена от Анастасия Георгиева, упълномощен представител на ПП „Републиканци за България“.

В жалбата се твърди, че днес в района на СИК № 131900060 и СИК № 131900061, и двете в гр.Пазарджик, училище „Георги Сава Раковски“, в 12:00 часа на 04.04.2021 г. едно и също лице придружава повече от 3 /три/ лица под предлог, че са неграмотни до изборните секции, за да гласуват, като им казва цифрата 9 /девет/. В жалбата не се посочва името на лицето, като се твърди, че същото е от ромски произход, на видима възраст около 50 години, с качулка и тъмни дрехи.

РИК Пазарджик, в присъствието на органите на ОД на МВР, извърши проверка по така постъпилата жалба. Членовете на СИК № 131900060 и СИК № 131900061 в разговори с представителите на РИК Пазарджик декларираха, че подобно лице не е стъпвало на територията и на двете секции. Изборният процес протича нормално от откриване на изборния ден, като представителите на МВР потвърдиха същото. За проверката бе съставен Констативен протокол.

 

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1 т.20 от Изборния кодекс  РИК – Пазарджик,

РЕШИ:

 

Не констатира нарушение на Изборния кодекс.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 04.04.2021 в 16:12 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения