Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 373 - НС
Пазарджик, 04.04.2021

ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх.№11-ЖС от 04.04.2021г. в 15:09ч. по електронната поща на РИК Пазарджик, подадена от Цветозар Угринов, упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“.

Постъпила е жалба с вх.№11-ЖС от 04.04.2021г. в 15:09ч.. по електронната поща на РИК Пазарджик, подадена от Цветозар Угринов, упълномощен  представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“.

В жалбата се твърди, че „В избирателна секция 69  лица се подписват на по две места. Като после в протокола се разтягат стрелкички нагоре надолу.“

РИК Пазарджик се свърза по телефона с председателя на посочената избирателна комисия 131900069 - Олга Радкова, която обясни, че избирателите се подписват само на едно място в избирателния списък. Само веднъж се е наложило поставянето на стрелка поради полагане на подпис от избирателя на неправилно място в избирателния списък.

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1 т.20  от Изборния кодекс  РИК – Пазарджик,

РЕШИ:

 

Не констатира нарушение на Изборния кодекс, поради което оставя без уважение подадената жалба.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 04.04.2021 в 16:55 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения